RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про журнал

ISSN 2522-9761 (Online)

ISSN 2522-9753 (Print)

Засновником журналу є Інститут геологічних наук НАН України.

Матеріали друкуються українською, англійською, російською мовами.

Періодичність - 1 раз на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія ЗМІ №24187-14027Р від 22.10.2019

Галузь та проблематика

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі «Науки про Землю» з геології, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, геоекології.

Містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України. Охоплює широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Процес рецензування

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України практикує сліпе рецензування (рецензент і автор статті не мають інформації один про одного).

Періодичність публікації

"Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України" видається з періодичністю 1 раз на рік.

Політика журналу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License (CC BY-NC 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з некомерційними цілями, з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Етика публікацій

Етичні зобов'язання редакційної колегії Збірнику наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
Етичні зобов’язання рецензентів
Етичні зобов’язання авторів