RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв, О.В. Пекельна

Чернігівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, Чернігів

Літолого-фаціальні особливості верхньо- та середньокам'яновугільних відкладів Бахмутської котловини (на прикладі аналізу керна св. Артемівська-1)
В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв, О.В. Пекельна
Анотація

Бахмутська улоговина розташована в зоні зчленування Дніпровського грабену з Донецькою складчастою спорудою і являє собою складнопобудовану негативну структуру. Однією з перспективных структур у межах східної частини улоговини є Артемівська. На ній була пробурена параметрична св. №1 глибиною 4500 м. Про результати літогенетичних досліджень керна цієї свердловини йде мова у даній статті.

Ключові слова
московський ярус; башкирський ярус; осадки; фація
Повний текст
Посилання
  1. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Глубинное строение и геотектоническое развитие / В. К. Гавриш, Г. Д. Забелло, Л. И. Рябчун и др. — Киев: Наук. думка, 1989. — 208 с.
  2. Атлас литогенетических типов угленосных отложений среднего карбона Донецкого бассейна / Под ред. В. С. Яблокова. М.: Изд-во АН СССР, 1956. — 369 с.
  3. Ботвинкина Л. Н. Цикличность осадочных толщ и методика ее изучения / Л. Н. Ботвинкина, В. П. Алексеев. — Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. — 336 с.