RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2019 рік, том 12.

Містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України, літології, стратиграфії та палеогеографії, пошукових та геоекологічних досліджень, що охоплює широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Видання для геологів, літологів, фахівців з морської геології, геохімії, геології нафти і газу, стратиграфії та палеонтології, гідрогеології, інженерної геології.

ЗМІСТ