RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2012 рік, том 5.

Збірник містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України та суміжних територій, літології, геології морів і океанів, стратиграфії.

Данний випуск містить статті, що охоплюють широкий спектр сучасних проблем літології — від загальних питань історії літологічних досліджень, теорії літогенезу, сучасних методів літологічних досліджень, регіональних проблем літології, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах до сучасного осадконакопичення геоекології та особливостей техногенного літогенезу.

ЗМІСТ
Аспекти сучасної літології: події, актуальні проблеми, перспективи
Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, С.Б. Шехунова
с. 17 - 26
Загальні та регіональні проблеми літології
Седиментаційні умови формування палеоценових відкладів шельфу та континентального схилу Чорного моря
Г.В. Клюшина
с. 27 - 33
Діатомові водорості голоценових відкладів прибережної частини Каркінітського сектору Чорного моря
О.П. Ольштинська, Ю.А. Тимченко
с. 34 - 40
Зміна потужностей донних відкладів голоцену на північно-західному шельфі Чорного моря
Н.В. Тюлєнєва, І.О. Сучков
с. 41 - 47
Незвичайні чорні піски в сучасних пляжних відкладах Каламітської затоки
В.А. Нестеровський, К.А. Кориченський
с. 48 - 51
Нові дані з літології еоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
В.Б. Ревер
с. 52 - 57
Рудні кірки північних підводних гір Імператорського хребта (Тихий океан)
О.В. Омельчук
с. 58 - 63
Мінливість мінералогічного складу залізо-марганцевих утворень як прояв особливостей іх генезису
І.О. Сучков
с. 64 - 72
Літологічний склад твердих викидів сопок Булганацького грязьового вулкану
В.А. Нестеровський, Н.О. Тітова
с. 73 - 77
Роль літолого-фаціальних і біостратиграфічних критеріїв у модернізації й деталізації чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму
Я.М. Тузяк
с. 78 - 84
Літологія та золотоносність нижньокрейдових континентальних відкладів району Канівських дислокацій
М.С. Ковальчук, Л.А. Фігура, Ю.В. Крошко
с. 85 - 88
Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкатоколірних горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат
Л.В. Генералова, О.В. Костюк
с. 89 - 94
Літогенетичні особливості відкладів яремчанського горизонту Скибової зони Українських Карпат
К.І. Деревська, О.В. Костюк
с. 95 - 98
Міденосність верхньоюрської червоноколірно-теригенної субформації Придобруджинського прогину
Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук, Л.І. Константиненко, О.Ю. Шестаков, Л.А. Фігура
с. 99 - 105
Літолого-фаціальні особливості верхньо- та середньокам'яновугільних відкладів Бахмутської котловини (на прикладі аналізу керна св. Артемівська-1)
В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв, О.В. Пекельна
с. 106 - 110
Полігаліт в міоценових галогенних формаціях Передкарпатського прогину
Ю.В. Садовий, Ю.Ю. Садовий
с. 111 - 117
Мінливість кір вивітрювання на тектонічних структурах в межах північно-західної частини Українського щита
Г.О. Кузьманенко
с. 118 - 122
Геолого-літологічні особливості верхньофранської соленосної формації девону Дніпровсько-Донецької западини
Н.П. Сюмар
с. 123 - 129
Вік та склад уламкового монациту з відкладів венду та нижнього палеозою Подільского Придністров'я
О.О. Андреєв, О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Л.І. Константиненко, С.П. Савенок, О.А. Хлонь, І.І. Аширова
с. 130 - 137
Петрохімічна діагностика вулканогенних порід верхнього протерозою південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи
Т.М. Сокур
с. 138 - 142
Осадові формації: корисні копалини та використання підземного простору
Візейські кременисті породи США та України: поширення, генезис та нафтогазоносність
В.В. Огар
с. 143 - 151
Типи карбонатних колекторів девонських відкладів у межах західного схилу Українського щита
С.Г. Вакарчук, Н.А. Данишурка, Ю.А. Орач
с. 152 - 158
Галокатагенез порід галогенної і теригенної формацій нижньої пермі центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини
С.М. Стадніченко
с. 159 - 173
Стратиграфічна приуроченість, літологічна характеристика та територіальна поширеність осадових відкладів палеозою, перспективних на пошуки газу нетрадиційного типу у Східному регіоні України
С.Г. Вакарчук, Т.Є. Довжок, К.К. Філюшкін, А.М. Вертюх
с. 174 - 178
Літолого-фаціальний склад кембрійського комплексу Волино-Поділля у зв’язку з пошуком нетрадиційних пасток вуглеводнів
І.О. Гоник
с. 179 - 186
Корисні копалини міоценових відкладів центральної частини Волино-Поділля
О.В. Усмінська
с. 187 - 192
Роль седиментаційно-палеогеоморфологічних критеріїв у прогнозі нафтогазоносності верхньотульського теригенного комплексу Дніпровсько-Донецької западини
П.М. Коржнев, О.Д. Науменко, В.П. Стрижак
с. 193 - 199
Літолого-фаціальна та палінологічна характеристики бужанської світи Львівсько-Волинського басейну
А.В. Іваніна, Є.І. Гоник
с. 200 - 205
Особливості будови пласта l3 Красноармійського вуглепромислового району Донецького бассейну
Н.В. Вергельська
с. 206 - 208
Пляжні розсипи ільменіту на узбережжі Азовського моря (с. Урзуф)
М.С. Ковальчук
с. 209 - 212
Особливості геологічної будови та рудоносність Злобицького родовища ільменіту
Т.В. Свівальнєва
с. 213 - 218
Тонке теригенне та аутигенне золото в морських відкладах
Н.О. Федорончук, І.О. Сучков
с. 219 - 226
Літологія та декоративні властивості Велико-Кужелівського прояву карбонатного оніксу на Волино-Поділлі
І.Ю. Острянська, В.А. Нестеровський
с. 227 - 230
Можливості зберігання CO2 у палеозойських осадових відкладах Донбасу
М.В. Жикаляк, В.В. Осетров, Н.С. Шеставін
с. 231 - 239
Особливості геологічного середовища та гранулометричного складу відкладів рукотворних Гнилецьких печер (урочище Церковщина)
У.М. Селівачова, С.М. Стадніченко
с. 240 - 244
Літологічні особливості та пов’язані з ними екологічні аспекти розробки родовищ кам’яної солі методом підземного вилуговування (на прикладі Верхньострутинського та Слов’янського родовищ)
С.Б. Шехунова, М.В. Алєксєєнкова
с. 245 - 253
Вплив природних електричних струмів і мікрогеодинамічних процесів на літогнез покривних відкладів
М.В. Бублясь, В.М. Бублясь
с. 254 - 259
Інноваційні інформаційні геологічні технології в літологічних дослідженнях
В.Є. Гончаров, І.М. Бабко, Г.М. Каленська, Л.Р. Савельєва
с. 260 - 266
Механічний вплив живих організмів на седиментогенні утворення та геохімічне середовище мінералоутворення
М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Ю.В. Черемісський
с. 267 - 270
Втрати науки
Чебаненко Іван Ілліч с. 271 - 272
Семененко Володимир Миколайович с. 273 - 274
Ларченков Євген Павлович с. 275
Юшкін Микола Павлович с. 276
Дублянський Віктор Миколайович с. 277
Ювілеї
Ткачук Лук’ян Григорович с. 278