RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Г.О. Кузьманенко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Мінливість кір вивітрювання на тектонічних структурах в межах північно-західної частини Українського щита
Г.О. Кузьманенко
Анотація

Охарактеризовані підходи до вивчення генезису мезокайнозойських кір вивітрювання на основі комплексного палеогеографічного, палеогеоморфологічного і палеотектонічного аналізів. Елементи будови розглядаються у зв’язку з реконструкцією первинних процесів утворення кори вивітрювання.

Ключові слова
кора вивітрювання; тектонічні структури; північно-західна частина Українського щита
Повний текст
Посилання
 1. Древние коры выветривания Украины / Ю. Б. Басс, С. Т. Борисенко, В. Ю. Кондрачук, М. Д. Эльянов // Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые. — Киев: Наук. думка, 1975. — С. 4–35.
 2. Волочаев Ф. Я. Тиман / Ф. Я. Волочаев // Додевонские коры выветривания Русской платформы — М.: Наука, 1969. — С. 139–170.
 3. Державна геологічна карта України. Аркуш М-35-XVII (Житомир) / М. П. Щербина, М. М. Костенко, Б. В. Георгін та ін. М-б 1 : 200 000 / За ред. М. М. Костенка, З. М. Дорковської. — К.: М-во екології та природних ресурсів України, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», 2004. — 125 с.
 4. Державна геологічна карта України. Аркуш М-35-XXIII (Бердичів) / С. С. Деркач, В. Г. Зенько, С. В. Лафінчук та ін. М-б 1 : 200 000 / За ред. П. Ф. Брацлавського, З. М. Дорковської. — К.: М-во екології та природних ресурсів України, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», Правобережна ГЕ, 2001. — 97 с.
 5. Державна геологічна карта України. Аркуш М-35-XXIV (Сквира) / В. В. Зюльцле, З. М. Дорковська, М. К. Виходцев. М-б 1 : 200 000 / За ред. Л. М. Степанюк, М. М. Дерій. — К.: Державний комітет природних ресурсів України, Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», 2005. — 115 с.
 6. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-35-XXII (Старокостянтинів) / В. В. Лукаш, Є. В. Гадючка, О. Г. Лісняк та ін. М-б 1 : 200 000 / За ред. А. С. Войновського. — К.: Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», 2007. — 146 с.
 7. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-35-XXIХ (Вінниця) / С. С. Деркач, В. Г. Зенько, П. О. Ляшенко та ін. М-б 1 : 200 000 / За ред. П. Ф. Брацлавського, І. В. Саніної та ін. — К.: Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», Правобережна геологічна експедиція, 2006. — 120 с.
 8. Михайлов Б. М. Фациальный анализ кор выветривания / Б. М. Михайлов. — Л.: Недра, 1977. — 159 с. — Тр. ВСЕГЕИ. Н. С; Т. 228.
 9. Петров В. П. Основы учения о древних корах выветривания / В. П. Петров. — М.: Наука, 1967. — 343 с.
 10. Слензак О. И . Структуры пересечения парных метаморфических поясов докембрия / О. И. Слензак. — Киев: Изд-во Наук. думка, 1978. — 112 с.
 11. Херасков Н. П. Геологические типы кор выветривания и закономерности их размещения / Н. П. Херасков, В. Н. Разумова // Геологические типы кор выветривания и примеры их распространения на Южном Урале. — М., 1963. — Тр. ГИН АН СССР; Вып. 77.
 12. Шанцер Е. В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образованиях / Е. В. Шанцер. — М.: Наука, 1966 — 350 с. — Тр. ГИН; вып. 161.