RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

О.О. Андреєв

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім Н. П. Семененко НАН України, Київ

О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, С.П. Савенок, О.А. Хлонь, І.І. Аширова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Л.І. Константиненко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Вік та склад уламкового монациту з відкладів венду та нижнього палеозою Подільского Придністров'я
О.О. Андреєв, О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Л.І. Константиненко, С.П. Савенок, О.А. Хлонь, І.І. Аширова
Анотація

Вивчено вміст Sr, Y, Pb, Th, U в детритових монацитах з осадових порід венд-нижньопалеозойського розрізу Подільского Придністров’я. Методом загального свинцю оцінено вік кожного кристалу та побудовані вікові спектри монацитів для п’яти проб із послідовних стратиграфічних одиниць венда і по одній пробі із відкладів кембрію та ордовіка (всього вивчено склад 780 кристалів). Встановлено, що в осадках венда монацити неопротерозойського віку вперше появляються в джурджевський час. Їх роль суттєво зростає в утвореннях верхнього венда і досягає максимуму (~67%) в пісковиках ордовіка.

Ключові слова
монацит; вік; геохімія; осадові утворення; венд; Україна
Повний текст
Посилання
 1. Андреєв О. О. Фанерозойські монацити в осадовому чохлі Українського щита / Андреєв О. О., Степанюк Л. М., Андреєв О. В., Савенок С. П. // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2008. — № 1. — С. 63–64.
 2. Андреєв О. В. Рентгеноспектральний флуоресцентний метод дослідження складу окремих мікрокристалів акцесорних мінералів / Андреєв О.В. // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2008. — № 4. — С. 75–84.
 3. Андреєв О. О. Геохімічні та вікові особливості монациту з осадових утворень України / Андреєв О. О., Андреєв О. В., Савенок С. П. // Геохімія та рудоутворення. — 2009. — № 27. — С. 4–7.
 4. Андреєв О. О. До питання про походження неопротерозой-палеозойських монацитів в осадових утворення України / Андреєв О. О., Степанюк Л. М., Андреєв О. В. [та ін.] // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — № 28. — С. 86–96.
 5. Андреев А. А. К проблеме источника неопротерозой-палеозойских монацитов в осадочных образованиях Украины / Андреев А. А., Степанюк Л. М., Андреев А. В. [та ін.] // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. — 2010. — Вип.3. — С. 232–238.
 6. Великанов В. А. Венд Украины / Великанов В. А., Асеева А. А., Федонкин М. А. — К.: Наукова думка, 1983.
 7. Савенок С. П. Установка для дослідження елементів-домішок у монокристальних об’єктах малої маси методом рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу / Савенок С. П. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2005. — № 1. — C. 82–85.
 8. Савенок С. П. Геохимия цирконов и монацитов из аллювиальных и ледниковых отложений Украины (Восточно-Европейская платформа) и Антарктического полуострова (Западная Антарктида): сопоставление и возможная интерпретация / Савенок С. П., Шнюков С. Е., Андреев А. В., Морозенко В. Р. // Український Антарктичний журнал. — № 3. — 2005. — С. 44–57.
 9. Цымбал С. Н. Возраст и коренные источники цирконов из титано-циркониевых россыпных месторождений Украинского щита / Цымбал С. Н., Гриффин В. Я., Белоусова Е. А. // XIII Международное совещание по геологии россыпей и кор выветривания. – Россия, Пермь, 22–26.08.2005.
 10. Шумлянский Л. В. Возраст литосферного источника вендских трапов Волыни / Шумлянский Л. В., Носова А. А. // Доповіді національної академії наук України. — 2008. — № 1.
 11. Шумлянський Л. U-Pb вік та ізотопний склад гафнію в цирконах, вилучених із пісковиків поліської серії. Проблема джерела уламкового матеріалу / Шумлянський Л., Матеюк В., Мельничук В. // Геолог України. — № 3. — 2010.
 12. Щербак Н. П. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей / Щербак Н. П., Артеменко Г. В., Лесная И. М., Пономаренко А. Н. — К: Наукова думка, 2005.
 13. Щербак Н. П. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / Щербак Н. П., Артеменко Г. В., Лесная И. М., Пономаренко А. Н., Шумлянский Л. В. — К: Наукова думка, 2008.
 14. Valverde-Vaquero P. U-Pb single-grain dating of detrital zircon in the Cambrian of central Poland: implications for Gondwana versus Baltica provenance studies / P. Valverde-Vaquero, W. Dörr, Z. Belka, W. Franke, J. Wiszniewska, J. Schastok // Earth and Planetary Science Letters. — № 184. — 2000. — Р. 225–240.