RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

І.О. Гоник

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів

Літолого-фаціальний склад кембрійського комплексу Волино-Поділля у зв’язку з пошуком нетрадиційних пасток вуглеводнів
І.О. Гоник
Анотація

Для виділення і простеження по площі піщаних горизонтів, що можуть акумулювати вуглеводні, та глинистих покришок над ними по дев’ятьох профілях була проведена кореляція розрізів кембрію, розкритих свердловинами в межах Волино-Поділля. Були визначені літолого-фаціальний склад та стратиграфічне розчленування кембрійських відкладів, товщини комплексу та його горизонтів, їх гіпсометрія, встановлені місця виходів їх складових під підошву ордовик-силурійського комплексу. За сумою всіх критеріїв нафтогазоносності територія, що перспективна для пошуків вуглеводнів у зонах виклинювання кембрійського комплексу Волино-Поділля, поділяється на перспективні та малоперспективні землі.

Ключові слова
Волино-Поділля; кембрій; нафтогазоносність; зони виклинювання
Повний текст
Посилання
  1. Бобровник М. Д., Бублик С. В., Вишняков И. Б., Крылов Н. А. Коллекторские свойства кембрийских отложений Волыно-Подольской плиты [Текст] / М. Д. Бобровник, С. В. Бублик, И. Б. Вишняков [та ін.] // Геология и геохимия горючих ископаемых. — 1975. — Вып. 44. — С. 64–68.
  2. Гоник І. О. Перспективи пошуків вуглеводнів у кембрійських відкладах Волино-Подільської нафтогазоносної області за результатами зонального прогнозу [Текст] / І. О. Гоник // Мінеральні ресурси України. — 2009. — №1. — С. 39–43.
  3. Скордули В. Д., Вишняков И. Б. Прогнозирование перспектив нефтегазоносности кембрийских отложений Волыно-Подолии [Текст] / В. Д. Скордули, И. Б. Вишняков // Геология и геохимия горючих ископаемых. — 1991. — Вып. 76. — С. 19–23.
  4. Чиж Е. И. Стратиграфически и тектонически экранированные ловушки [Текст] / Е. И. Чиж // Геология и нефтегазоносность Волыно-Подольской плиты. — Киев: Наук. думка, — 1980. — С. 87–89.