RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

О.В. Усмінська

Центр регіональних геологічних досліджень, Державне підприємство "Українська геологічна компанія", Київ

Корисні копалини міоценових відкладів центральної частини Волино-Поділля
О.В. Усмінська
Анотація

На підставі результатів геологознімальних робіт дана загальна характеристика перспектив міоценових відкладів району та оконтурені площі, перспективні на корисні копалини. Перспективи насамперед пов'язані з родовищами будівельних матеріалів (глини, вапняки, піски); розвідані також родовища бурого вугілля та прояви сірки. Територія забезпечена підземними водами високої якості.

Ключові слова
Волино-Поділля; неогенова система; корисні копалини; глина; вапняк; пісок
Повний текст
Посилання
  1. Геологическая карта листа М-35-ХХ (Тернополь): отчёт за 1959–1960 гг. / Тернопольская геологическая партия Львовской экспедиции ; рук. Власов Б. И. — Львов, 1961. — 412 с. — Исполн.: Власов Б. И., Анисимов В. С., Шестопалов В. М. — Библиогр.: С. 403–408. — Инв. №1219.
  2. Геологічна будова та корисні копалини верхньої течії р. Серет: звіт про геологічне довивчення масштабу 1:200 000 території аркуша М-35-ХХ (Тернопіль). Т. 2 / ПДРГП “Північгеологія” ; відп. вик. Борисенко Т. С. — К., 2008. — 160 с. — Вик.: Борисенко Т. С., Гадючка Є. В., Усмінська О. В. та ін. — Бібліогр.: С. 88–103. – Інв. №6955.
  3. Отчет о полистной геологической съемке планшетов М-35-88-А, В и геологического доизучения планшетов М-35-87-А, Б, В, Г масштаба 1 : 50 000 за 1983–1988 гг. / Львовская ГРЭ объединения «Запукргеология»; рук. Грузман Г. Г. — Львов, 1988. — 506 с. — Исполн.: Грузман Г. Г. и др. — Библиогр.: С. 445–450. — Инв. №03058/6.