RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

А.В. Іваніна, Є.І. Гоник

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Літолого-фаціальна та палінологічна характеристики бужанської світи Львівсько-Волинського басейну
А.В. Іваніна, Є.І. Гоник
Анотація

Наведені літолого-фаціальна і палінологічна характеристики розрізу св. №6899 – Тяглів Південний, яка найповніше розкриває відклади бужанської світи. Здійснена порівняльна кореляція її з іншими свердловинами. У світі виділено дві товщі, які розрізняються товщиною, літологічним, фаціальним та палінологічним складом.

Ключові слова
палінологія; літологія; стратиграфія; палінозони; Львівсько-Волинський басейн
Повний текст
Посилання
 1. Бобровник Д. П., Болдирєва Т. А. Львівсько-Волинський кам‘яновугільний басейн [Текст] / Д. П. Бобровник, Т. А. Болдирєва, П. Л. Шульга [та ін.] // К.: Вид-во АН УРСР, 1968. — 144 с.
 2. Іваніна А. В. Новий підхід до вивчення палінологiчних решток древніх осадочних товщ [Текст] / А. В. Іваніна // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — Львів, 1997 — 1998. — C. 129–135.
 3. Іваніна А. В., Партика І. І. Зональне розчленування відкладів нижнього карбону Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними [Текст] / А. В. Іваніна, І. І. Партика, В. Ф. Шульга, О. Г. Шварцман // Доп. НАН України. — 1997. — №4. — С. 127–130.
 4. Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения [Текст]. — Киев, 1993.
 5. Стратиграфія УРСР. Т. 5. Карбон [Текст]. — К.: Наук. думка, 1969. — 412 с.
 6. Шульга В. Ф. К вопросу о перерыве в осадконакоплении между нижним и средним карбоном в Львовско-Волынском угольном басейне [Текст] / В. Ф. Шульга // Доп. НАН України. — 2002. — № 10. — С. 127–131.
 7. Шульга В. Ф. О возрасте основной промышленно-угленосной свиты (бужанской) Львовско-Волынского бассейна [Текст] / В. Ф. Шульга // Доп. НАН України. — 2001. — №12. — С. 111–115.
 8. Шульга В. Ф., Здановски A. О границе между нижним и средним карбоном в Львовско-Волынском бассейне [Текст] / В. Ф. Шульга, А. Здановски // Геол. журн. — 2002. — №3. — С. 78–85.
 9. Шульга В. Ф., Здановски A. О литостратиграфическом расчленении угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна [Текст] / В. Ф. Шульга, А. Здановски // Геол. журн. 2003. — №4. — С. 66–77.
 10. Шульга В. Ф., Здановский А. Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов [Текст] / В. Ф. Шульга, А. Здановски, А. В. Иванина [и др.] // Киев, 2007. — 427 с.
 11. Шульга В. Ф., Лелик Б. И ., Гарун В. И . и др. Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна [Текст] / В. Ф. Шульга, Б. И. Лелик, В. И. Гарун [и др.] // Киев: Наук. думка, 1992. — 176 с.
 12. Шульга П. Л. О значении двустворчатых моллюсков для стратиграфии отложений на границе нижнего и среднего карбона [Текст] / П. Л. Шульга // Геол. журн. — 1974. — Т. 34, вып. 4. — С. 66–79.
 13. Clayton G., Coquel R. Carboniferous miospores of Western Europe: illustration and zonation [Text] / G. Clayton, R. Coquel, J. Doubinger J. [et al.] // Meded. Rijks Geol. Dienat. — 1977. — Vol. 29. — P. 1–71.
 14. Gradstein F. M., Ogg J. G. A Geologic Time Scale 2004. [Text] / F. M. Gradstein, J. G. Ogg, A. G. Smith // Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — 589 p.
 15. Kmiecik H. Carboniferous palynostratigraphy of Polish coal basins [Text] / H. Kmiecik // Prace Państw. Inst. Geol. 1987. — N5. — P. 247–259.
 16. Kmiecik H. The Carboniferous biostratigraphy of the Lublin Coal Basin (Poland) [Text] / H. Kmiecik // Prace Państw. Inst. Geol. — 1997. — P. 173–187.
 17. Menning M., Alekseev A. S. Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian–Carboniferous–Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003) [Text] / M. Menning, A. S. Alekseev, B. I. Chuvashov, [et al.] // Palaeogeography, Palaoeclimatology, Palaeoecology. N240. — 2006. — P. 318–372.
 18. Ogg G. J. The Concise Geologic Time Scale. [Text] / G. J. Ogg, G. Ogg, F. Gradstein // Cambridge Universaty Press, 2008. — 177 p.
 19. Wagner K. H. Major Subdivisions of Carboniferous system [Text] / K. H. Wagner, Winkler C. F. Prins // Mat. of the XI Congres international de Sratigraphie et de Geologie du Carbonifere. Beijing, 1987. — Vol. 1. — P. 213–245.