RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.В. Вергельськ

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Особливості будови пласта l3 Красноармійського вуглепромислового району Донецького бассейну
Н.В. Вергельськ
Анотація

Формування вугільного пласта l3 Красноармійського вуглепромислового району відбувалося в активних тектонічних умовах, на що вказує невитриманість вугільного пласта і прошарків по латералі. Ідентичний прошарок, характерний для ДП ВК «Краснолиманська» та шахти «Алмазна», свідчить про різку одночасну зміну умов в період накопичення. Дослідженнями визначено зменшення потужності пласта і збільшення кількості прошарків в сторону Українського щита. Сучасна будова вуглепородного масиву свідчить про тектонічний вплив на процес седиментації під час формування басейну і в постформаційний період.

Ключові слова
вугільний пласт l3; Красноармійський вуглепромисловий район; тектонічний вплив; зміна умов накопичення; седиментація
Повний текст
Посилання
  1. Вергельська Н. В. Особливості геологічної будови окремих вугільних пластів Красноармійського вугленосного району (на прикладі шахти «Краснолиманська»)/ Н. В. Вергельська, О. В. Правоторова // Тектоніка і стратиграфія. — 2008. — Вип. 36. — С. 85–91.
  2. Вергельська Н. В., Правоторова О. В., Назарова І. О. Про особливості газової складової вугільних пластів в тектонічно активних зонах (на прикладі ділянки Північно-Родинська-2 ДП ВК «Краснолиманська») / Н. В. Вергельська, О. В. Правоторова, І. О. Назарова // Наук. пр. УкрНДМІ НАН України — Донецьк, 2011. — Вип. 9, ч. 2. — С. 440–450.
  3. Vergelska N. Geological factors regulating gas distribution in coal-bearing rocks of the Krasnoarmiysk coal production district, Donets basin // GeoDarmstadt 2010, Frankfurt am Main & Darmstadt, October 9–14, 2010, Abstrakt of Lectures&Poster. — Frankfurt am Main & Darmstadt, 2010 — P. 571–572.
  4. Приходченко В. Ф. Генетические типы малоамплитудных разрывов поля шахты XXI съезда КПСС/ Приходченко В. Ф., Козлов С. С., Шлопоченко С. Т., Приходченко С. Ю., Ващенко В. И. // Уголь Украины. — 1992. — №2. — С. 53–56.
  5. Приходченко В. Ф., Приходченко С. Ю. Малоамплітудна тектоніка вугільних пластів у різних крилах Добропільського насуву (Донбас) / Приходченко В. Ф., Приходченко С. Ю. // Геологія і геохімія горючих копалин. — 1992. — №4. — С. 48–51.
  6. Приходченко С. Ю. Вплив літології на утворення локальних скупчень вільного метану у вугленосній товщі / Приходченко С. Ю. // Сб. научн. трудов НГА Украины №6. — Т. 2. — Днепропетровск: РИК НГА Украины, 1999. — С. 19–22.