RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.О. Федорончук, І.О. Сучков

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса

Тонке теригенне та аутигенне золото в морських відкладах
Н.О. Федорончук, І.О. Сучков
Анотація

Дослідження тонкого золота чорноморських та океанічних відкладів показало, що золото має не лише теригенне походження, але може бути і аутигенним. Припускається, що механізми аутигенного утворення золота в морських умовах можуть мати біогеохімічний, мікробіологічний, а також гідротермальний характер. В процес морського золотого зруденіння може бути залучена не лише узбережна частина, але й шельф аж до глибоководних областей.

Вивчена морфологія вільного золота донних відкладів шельфу Чорного моря. Рентгенівські знімки зразків золота показали рівномірно розсіяну присутність срібла, зональні включення PbCl, наявність в зернах ділянок, збагачених хлором. Присутність у золоті хлоридів може свідчити про гідротермальний генезис аутигенного золота.

Дослідження океанічних відкладів південної частини Атлантики показало наявність тонкого золота у більшості відібраних проб. Разом із теригенним золотом південної частини Атлантики, в північній частині Аргентинської котловини зустрічається золото, імовірно пов’язане із металоносними океанічними гідротермами. Ключові слова: Чорне море, Атлантичний океан, тонке золото, морфологія, генезис золота

Ключові слова
Чорне море; Атлантичний океан; тонке золото; морфологія; генезис золота
Повний текст
Посилання
  1. Золото в недрах Крыма / Е. Ф. Шнюков, И. В. Гаврилюк, Н. А. Маслаков и др. — К.: Логос. — 2010. — 187 с.
  2. Иванова А. М. Мелкое и тонкое золото в шельфовых областях Мирового океана / Иванова А. М., Крейтер Е. Н. // Геология и полезные ископаемые мирового океана. — 2006. — №2. — С. 30–49.
  3. Ковальчук М. С. Золотоносність осадових утвореннь фанерозою України / Ковальчук М. С. // Зб. наук. пр. Інституту геологічних наук НАН України. — 2008. — Вип. 1. — С. 241–247.
  4. Короновский Н. В. Гидротермальные образования в океанах / Короновский Н. В. // Соросовский образовательный журнал. — 1999. — №10. — С. 55–62.
  5. Резник В. П. Некоторые проблемы морского тонкого золота (северо-западный шельф Черного моря) / Резник В. П. // Геология и полезные ископаемые Черного моря. — К.: ОМГОР НАН Украины. — 1999. — С. 147–151.
  6. Резник В. П. О первых находках свободного золота в голоценовых морских донных отложениях района Антарктического полуострова / Резник В. П., Федорончук Н. А. // Сб. тез. докл. к Всероссийскому совещанию «Главнейшие итоги в изучении четвертичного периода и основные направления исследований в XXI веке». — СПб.: ВСЕГЕИ. — 1998. — С. 306.
  7. Резник В. П. Тонкое золото в морских и океанических осадках / Резник В. П., Федорончук Н. А. // Литология и полезные ископаемые. — 2000. — №4. — С. 355–363.
  8. Шнюков Е. Ф. Минеральные богатства Черного моря / Е. Ф. Шнюков, А. П. Зиборов — Киев: Изд. НАН Украины, 2004. — 290 с.
  9. Шнюков Е. Ф. Поиски месторождений мелкого и тонкого золота в Азово-Черноморском регионе — важная геологическая проблема ХХI века / Шнюков Е. Ф. // Геологические проблемы Черного моря. — Киев. — 2001. — С. 11–22.