RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

І.Ю. Острянська, В.А. Нестеровський

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Літологія та декоративні властивості Велико-Кужелівського прояву карбонатного оніксу на Волино-Поділлі
І.Ю. Острянська, В.А. Нестеровський
Анотація

В статті наведено результати досліджень геологічної будови, літологічного складу та декоративних властивостей карбонатного оніксу прояву Велико-Кужелівського.

Ключові слова
карбонатний онікс; прояв Велико-Кужелівський; декоративні властивості
Повний текст
Посилання
  1. Великанов В. А. Геологические факторы локализации флюоритового и сульфидного свинцово-цинкового оруденения в верхнепротерозойских отложениях юго-западного склона Украинского щита / Великанов В. А., Нечаев С. В. // В сб. “Вещественный состав осадочных руд и вопросы их обогащения”. — К.: Наукова думка, 1971. — С. 4–19.
  2. Гойжевський А. А. Тектонические условия образования полезных ископаемых осадочного чехла Украинского щита / А. А. Гойжевський. — К.: Наук. думка, 1982. — 180 с.
  3. Нестеровський В. А. Геологія і декоративні властивості мармурового оніксу Українського Придністров’я / Нестеровський В. А., Острянська І. Ю. // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. — 2010. — Вип. 3 — C. 326–331.