RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

У.М. Селівачова, С.М. Стадніченко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Особливості геологічного середовища та гранулометричного складу відкладів рукотворних Гнилецьких печер (урочище Церковщина)
У.М. Селівачова, С.М. Стадніченко
Анотація

Наведено результати досліджень геологічного середовища печерного монастирського комплексу ХІ-ХVІ ст., що має охоронний статус. Зокрема, виявлено особливості гранулометричного складу вміщуючих порід та визначено літологічні типи відкладів. Встановлено зв’язок між поширенням алевритових і пелітових за складом відкладів та розташуванням потенційно небезпечних ділянок.

Ключові слова
Гнилецькі печери; геологічне середовище; гранулометричний склад
Повний текст
Посилання
  1. Бобровський Т. А. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини ХІХ ст. (спелеоархеологічний нарис) / Т. А. Бобровский — К.: АртЕк, 2007. — 176 с.
  2. Воронкова О. А. Київські печери: Путівник / О. А. Воронкова. — К.: Амадей, 2005. — 192 c.
  3. Державна геологічна карта України масштаб 1 : 200 000 Дніпровсько-Донецька серія, аркуш М-36-ХІІІ (Київ): [пояснювальна записка] / [Ковальов О. Б., Матвеєв Г. Я., Пастухов В. В., Виноградов Г. Г., Охінько З. П.]. — К.: «Північгеологія», 2001. — 78 с.
  4. Дятлов В. Церковщина. Повесть о забытой киевской святыне. / В. Дятлов. — Киев, 2001. — 398 с.
  5. Ковальов О. Б., Матвеєв Г. Я., Пастухов В. В., Виноградов Г. Г., Охінько З. П. Державна геологічна карта України. М-б 1 : 200 000 Дніпровсько-Донецька серія, М-36-ХІІІ (Київ). — К.: «Північгеологія», 2001.
  6. Комплексное инженерно-геологическое и топо-геодезическое исследование пироговских (Гнилецких) пещер города Киева: отчет по теме / МП «Питек», А. А. Белоус. — Киев, 1991.
  7. Пам’ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зош. 2. Каталог-довідник пам’яток історії та культури України: м. Київ /Горбик В. О. (кер. авт. колект.), Гаврилюк Л. О., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І. та ін. — К., 2007. — 277 с.
  8. Пустовалов Л. В. Петрография осадочных пород. — М.; Л.: Госнаучтехиздат, 1940. — 311 с.