RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

М.В. Бублясь, В.М. Бублясь

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Вплив природних електричних струмів і мікрогеодинамічних процесів на літогнез покривних відкладів
М.В. Бублясь, В.М. Бублясь
Анотація

Розглянуті питання впливу мікрогеодинамічних і електрогеодинамічних процесів на літогенез покривних відкладів. За результатами експериментальних досліджень були встановлені особливості впливу природних електричних струмів на геохімічні процеси і генетичний зв’язок між характером змін електричних струмів по розрізу з літологічними горизонтами зони аерації.

Ключові слова
електрогеодинаміка; мікрогеодинамічні зони; зона аерації; літогенезис; новоутворення; електроліз
Повний текст
Посилання
  1. Бублясь В. М. Мікрогеодинамічні зони як елементарні складові структури літосфери і роль електромагнітних явищ в їх розвитку / Бублясь В. М. // Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання: Зб. наук. пр. КНУ. — К., 2006. — С. 86–90.
  2. Бублясь В. М. Електрогеодинамічні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив на масообмін / Бублясь В. М., Шестопалов В. М., Бублясь М. В. // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. — 2008. — №44. — С. 67–72.
  3. Бублясь М. В. Геологічна дія порових розчинів в умовах діагенезу осадових порід / Бублясь М. В. // Зб. наук. пр. Ін. геол. наук НАН України. — 2011. — Вип. 4. — С. 39–46.
  4. Глинка Н. Л. Общая химия / Глинка Н. Л. — Л.: Химия, 1977. — 718 с.
  5. Грунтоведение / [под ред. Е. М. Сергеева]. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 595 с.
  6. Евстратова К. И. Физическая и коллоидная химия / Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е. — М.: Высш. шк., 1990. — 487 с.
  7. Македонов А. В. Современные конкреции в осадках и почвах / Македонов А. В. — М.: Наука, 1966. — 284 с.
  8. Почвоведение / [под ред. В. А. Ковды, В. Г. Розанова]. — М.: Высшая школа, 1988. — Ч. 1. — 400 с.