RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.А. Нестеровський, К.А. Кориченський

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

Незвичайні чорні піски в сучасних пляжних відкладах Каламітської затоки
В.А. Нестеровський, К.А. Кориченський
Анотація

Досліджено незвичайні чорні пляжні піски Каламитської затоки. Наведено їх гранулометричну та мінералогічну характеристики.

Ключові слова
чорні піски; гранулометрія; мінеральний склад
Повний текст
Посилання
  1. Байраков В. В. Гранаты из терригенных отложений Крыма / Байраков В. В., Мацюк С. С. // Доп. НАН. — 2009. — №5. — С. 129 — 135.
  2. Кириченко О. Н. Терригенно-минералогическое районирование современных прибрежных обложений Крыма / Кириченко О. Н., Попов В. Ф. // Литолого-геохимические условия формирования донных отложений. — Киев, 1979. — С. 33–40.
  3. Нестеровський В. А. «Форелевий камінь» як один з різновидів яшм Криму / Нестеровський В. А., Стрельцов А. О. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», 17 жовтня 2012 р. — К., 2012. — С. 18–19.
  4. Новикова З. Т. Особенности литодинамики осадков шельфа северо-запада Черного моря в голоцене по терригенным компонентам в связи с вопросами россыпеобразования: автореф. канд. дис… канд. геол.-мин. наук / Новикова З. Т. — М., 1973. — 24 с.