RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.А. Нестеровський

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Н.О. Тітова

Відділення морської геології та осадового рудоутворення НАН України, Київ

Літологічний склад твердих викидів сопок Булганацького грязьового вулкану
В.А. Нестеровський, Н.О. Тітова
Анотація

Досліджено літологічний склад твердих викидів сопок Булганацького грязьового вулкану. Серед них встановлено: пісковики, вапняки, мергелі, алевроліти, глинисто-сидеритові конкреції та стяжіння улекситів, що в стратиграфічному відношенні належать до розрізів палеогену та неогену.

Ключові слова
тверді викиди; Булганацький грязьовий вулкан; сопки
Повний текст
Посилання
  1. Грязевые вулканы. Петрографические исследования // Авдусин П.П. — Москва – Ленинград: Академия Наук СССР, 1948. — 192 с.
  2. Архангельский А. Д. Несколько слов о генезисе грязевых вулканов Апшеронского полуострова и Керченско-Таманской области // Архангельский А. Д. / Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. — 1925. — 33. — №3–4. — С.269–285.
  3. Белоусов В. В. Грязевые сопки Керченско-Таманской области, условия их возникновения и деятельности // Белоусов В. В., Яроцкий Л. А. / ОНТИ НКТП СССР, 1936.
  4. Маймин З. Л. Третичные отложения Крыма // Маймин З. Л. — М.; Л;.: Гостоптехиздат, 1951. — 230 с.
  5. Нестеровский В. А. Активизация грязевых вулканов Керченско-Таманской области // Нестеровский В. А. / Геол. журн. — К.: 1990. — №1. — С. 138–143.
  6. Попов С. П. Минералогия Крыма // Попов С. П. / Изд-во АН СССР, М.-Л., 1938. — 352 с.
  7. Шнюков Є. Ф. Про хімічний склад майкопських сидеритових конкрецій Криму // Шнюков Є. Ф. / В кн.: матеріали з мінералогії України, 2. Вид-во АНУРСР, К., 1961. — С.69–77.
  8. Шнюков Е. Ф. Грязевые вулканы Керченско-Таманской области // Шнюков Е. Ф., Соболевский Ю. В., Гнатенко Г. И. / Атлас. — Киев: Наук. думка, 1986. — 151 с.