RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

М.С. Ковальчук, Л.А. Фігура, Ю.В. Крошко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Літологія та золотоносність нижньокрейдових континентальних відкладів району Канівських дислокацій
М.С. Ковальчук, Л.А. Фігура, Ю.В. Крошко
Анотація

Досліджено літологію та умови залягання нижньокрейдових континентальних відкладів району Канівських дислокацій. Установлено розподіл золота у розрізі. Висвітлено особливості гранулометрії, морфології і проби золота.

Ключові слова
літологія; нижня крейда; континентальні відклади; золото; Канівські дислокації
Повний текст
Посилання
  1. Заруцкий К. М. О находке золота в аллювии погребенных раннемеловых долин центральной части Украинского щита / К. М. Заруцкий, Ю. И. Ветров, И. Ф. Злобенко // Геол. журн. — 1980. — Т. 40. — №3. — С. 149–151.
  2. Ковальчук М. С. Літологія нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита та умови утворення в них розсипищ важких мінералів: дис. кандидата геол.-мін. наук: 04.00.21 / М. С. Ковальчук. — К., 1993. — 230 с.
  3. Ковальчук М. С. Мінералогія самородного золота з нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита / М. С. Ковальчук // Геол. журн. — 1995. — №3–4. — С. 41–45.
  4. Ковальчук М. С. Мінералогія розсипного золота з нижньокрейдяного алювію центральної частини Українського щита / М. С. Ковальчук, Ю. В. Крошко // Записки Українського мінералогічного товариства. — К.: 2011. — Т. 8. — С. 130–132.