RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

К.І. Деревська

Національний науково-природничий музей НАН України, Зав. відділом «Геологічний музей», Київ

О.В. Костюк

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Літогенетичні особливості відкладів яремчанського горизонту Скибової зони Українських Карпат
К.І. Деревська, О.В. Костюк
Анотація

Показані літогенетичні зміни в породах яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат). Літологічний розріз представлений пісковиками, алевролітами, та вапняками. Вивчені вторинні зміни у мінералах на стадії ката- і метагенезу.

Ключові слова
пісковики; алевроліти; вапняки; Скибова зона Українських Карпат
Повний текст
Посилання
 1. Балицкий Д. К. Основные черты геологического строения и закономерности формирования грубообломочных пород флиша Северо-Буковинских Карпат: Автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук: 01.00.21. / Балицкий Дмитрий Константинович; Львов. гос. ун-т. — Львов, 1963. — 21 с.
 2. Бобровник Д. П. Минералы меди в миоценовых отложениях Предкарпатского прогиба / Д. П. Бобровник // Вопр. минералогии осадочных образований. — 1954. — Кн 1. — С. 49–57.
 3. Буров В. С. Нові дані про крейдові відкладі Скибової зони Карпат (за матеріалами глибокого буріння) / В. С. Буров, І. Б. Вишняков, Н. В. Дабагян // Геологія і геохімія горючих копалин. — 1972. — Вип. 32. — С. 3–7.
 4. Вульчин Є. І. Нові знахідки туфів у крейдяних і третинних відкладах Східних Карпат. Є. І. Вульчин, Я. О. Кульчицький // Допов. АН УРСР. — 1958. — № 4 — С. 411–413.
 5. Вялов О. С. Палеогеновый флиш северного склона Карпат / О. С. Вялов. — Киев: Изд-во АН УССР, 1961. — 136 с.
 6. Габинет М. П. Литологические фации палеогенового флиша Советских Карпат / М. П. Габинет, А. А. Голдинов, А. С. Рябоконь // Вестн. Львов. ун-та. Сер геол. — 1965. — Вып. 3. — С. 15–19.
 7. Деревська К. І. Післяседиментаційні перетворення крейдово-палеогенових відкладів Флішових Карпат / К. І. Деревська, І. М. Бубняк, А. І. Суботін // Мінерал. зб. — 2009. — №59, вип. 4. — С. 95–104.
 8. Кульчицкий Я. О. О возрасте ямненских песчаников: Восточные Карпаты / Я. О. Кульчицкий, К. Л. Хлопонин // Геология нефти — 1957. — №9. — С. 31–35.
 9. Лазаренко Є. К. Минералогия Закарпатья / Є. К. Лазаренко — Львов: Изд-во Львов ун-та, 1963. — 380 с.
 10. Лазаренко Є. К., Габінет М. П., Сливко Є. П. Мінералогія осадочних утворень Прикарпаття / Є. К. Лазаренко, М. П. Габінет, Є. П. Сливко — Львів: Вид-во Львів ун-ту. — 1962. — 481 с.
 11. Лінецька Л. В. Про склад гальки ямненських конгломератів північно-західної частини Скибової зони Радянських Карпат / Л. В. Лінецька // Допов. АН УРСР. — 1958. — №7 — С. 776–779.
 12. Маслов В. П. Распространение третичных багряных водорослей Украинской ССР и связь их с трансгрессиями моря / В. П. Маслов, В. Н. Утробин // Изв. АН СССР. Сер. геол. — 1958. — №12. — С. 73–93.
 13. Наркелюн Л. Ф. Медистые песчаники и сланцы мира / Л. Ф. Наркелюн, В. С. Салихов, А. И. Трубачев. — М.: Недра, 1963. — 414 с.
 14. Пилипчук А. С. Литологические особенности и условия образования пестроцветных отложений палеогена Скибовой зоны Карпат / А. С. Пилипчук // Новые данные по геологии и нефтегазоносности УССР. — Львов, 1972. — Вып 6. — С 101–110.
 15. Пилипчук А. С. Литологические особенности и распределение мощностей палеоценовых и эоценовых отложений Северного склона Украинских Карпат / А. С. Пилипчук, Л. М. Рейфман, Я. В. Савчик // Там же. — С. 180
 16. Шумлянський В. О. Літогенез і гіпогенне рудоутворення в осадових товщах України / В. О. Шумлянський, К. І. Деревська, Г. В. Дудар — К.: Знання України, 2003. — 300 с.
 17. Gruszczyk H. Mineralizacja miedzia fliszu Karpackiego./ H. Gruszczyk, В. Ostrowcki — Warszawa: Polska akcademia nauk, 1961. — 37 p.