RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Є.А. Соляник

Інститут геологічних наук НАН України

Нанозона NP15 Chiphragmalithus alatus у відкладах київського регіоярусу Південної України
Є.А. Соляник
Анотація

Встановлення верхньої частини нанозони NP15 Chiphragmalithus alatus у розрізі київської світи біля с. Берестя Дубровицького району Рівненської області дозволило підтвердити виділення цієї зони у нижній частині фосфоритових пісків київського регіоярусу в Північній Україні, що дотепер була визначена лише в одному розрізі біля с. Халеп’я Київської області. Нижня частина фосфоритових пісків київського регіоярусу в Північній Україні корелюється з верхньою частиною лютецького ярусу Загальної стратиграфічної шкали.

Ключові слова
Північна Україна; київський регіоярус; нанозона NP15 Chiphragmalithus alatus
Повний текст
Посилання
  1. Григялис А.А., Бурлак А.Ф., Зосимович В.Ю. и др. Новые данные по стратиграфии и палеогеографии палеогеновых отложений запада европейской части СССР // Сов. геология. – 1988 – № 12. – С. 41-54.
  2. Данг Дык Нга. Известковый наннопланктон киевской свиты Днепровско-Донецкой впадины, северной и северо-западной окраин Донецкого складчатого сооружения и его стратиграфическое значение: Автореф. … дис. канд. геол.-минерал. наук. – Харьков, 1973. – 24 с.
  3. Савицька Н.А. Нанопланктон і диноцисти середньо-верхньоеоценових відкладів платформеної України: Автореф. дис. … канд. геол. наук. – К., 1996. – 24 с.