RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2013 рік, том 6, випуск 1.

Висвітлено палеонтологічну складову як основу для вирішення проблемних питань стратиграфії фанерозойських відкладів України. Представлено нові дані з вивчення різних груп фауни та флори, які підвищують обґрунтованість датування стратонів та їх кореляцію з підрозділами Міжнародної стратиграфічної шкали. Розглянуто також деякі дискусійні питання біостратиграфії та запропоновано шляхи їх вирішення. Наведені матеріали є суттєвим внеском у створення стратиграфічних схем фанерозойських відкладів нового покоління.

Для палеонтологів, геологів, біологів, викладачів, аспірантів.

ЗМІСТ
Основні етапи еволюції внутрішньої будови деяких родів карбонових спіриферид Палеотетіса
В.І. Полєтаєв
с. 11 - 16
Кореляція силурійських відкладів Поділля з одновіковими утвореннями суміжних регіонів (за даними гастропод)
А.Я. Данилів
с. 17 - 20
Уточнена зональна шкала за конодонтами московського ярусу Донецького басейну
Т.І. Немировська
с. 21 - 27
Серединна границя карбону в Донбасі (за форамініферами та водоростями)
В.І. Єфіменко
с. 28 - 38
Ранньокасимівські хвойні Донецького басейну
Н.І. Боярина, Г.Г. Коваленко
с. 39 - 43
Стандартизована характеристика палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи
А.В. Іваніна
с. 44 - 49
Особливості формування фітомаси вугільного пласта n8 шахти № 4 «Великомостівська» Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними
Є.І. Гоник
с. 50 - 55
Комплексне палеонтологічне обґрунтування віку олістолітів у басейні Білої Тиси
Р.Й. Лещух Г.І. Гоцанюк, З.З. Хевпа
с. 56 - 59
Нові знахідки нижньоюрських белемнітів у Пенінській зоні Українських Карпат
М.І. Мураль
с. 60 - 64
Вапняний нанопланктон келовею України
А.В. Матвєєв, Д.С. Бондарєв
с. 65 - 67
Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму
Я.М. Тузяк
с. 68 - 74
Вапняний нанопланктон апту Гірського Криму
А.В. Матвєєв
с. 75 - 79
Біостратиграфія палеогенових відкладів Східного Приазов’я за форамініферами
Т.С. Рябоконь
с. 80 - 89
Стратиграфія, біозональний поділ за форамініферами та умови накопичення палеоцен-еоценових відкладів Вежанського покриву Внутрішніх Карпат
С.Р. Гнилко, О.М. Гнилко
с. 90 - 97
Неостратотип «канівського ярусу»
В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко, М.М. Циба
с. 98 - 110
Нанозона NP15 Chiphragmalithus alatus у відкладах київського регіоярусу Південної України
Є.А. Соляник
с. 111 - 115
Нові дані про рід Burnhamia (Mobulidae, Elasmobranchii) з еоцену Північного Перитетіса
М.І. Удовиченко
с. 116 - 122
Комплекси отолітів костистих риб палеогену України
А.В. Братішко
с. 123 - 127
Вік еоценових глауконітових пісків м. Дніпропетровська
А.А. Березовський
с. 128 - 130
Силікофлагеляти та ебриідеї еоцену і початку раннього олігоцену України
О.П. Ольштинська
с. 131 - 135
Ранньолігоценовий етап розвитку рослинного покриву півдня Східно-Європейської палеофлористичної провінції (за даними спорово-пилкового аналізу)
В.Ю. Очаковський
с. 136 - 144
Основні терміни спорово-пилкового аналізу та їх використання при стратифікації верхньокайнозойських відкладів
О.А. Сіренко
с. 145 - 151
До біостратиграфії тархан–чокракських відкладів Кримсько-Кавказької області
Ц.Д. Мінашвілі, Г.Д. Ананіашвілі
с. 152 - 159
Нові дані про викопних остракод розрізу «мис Панагія» (Таманський півострів, середній-верхній міоцен)
Н.І. Дикань
с. 160 - 163
Пізньоміоценові (туролійскі) фауни ссавців півдня Європейської Росії
О.С. Тесаков, В.В. Титов, М.В. Сотнікова
с. 164 - 176
Форамініфери з меотичних відкладів розрізів Попов Камінь – Холодна долина, Таманський півострів. Кореляція з нанопланктоном та діатомеями
Ю.В. Вернигорова, Л.А. Головіна, Е.П. Радіонова
с. 177 - 189
Літолого-палеонтологічна характеристика верхньоміоценових відкладів розрізу Яниш-Такил (Керченський півострів)
Ю.В. Ростовцева, І.А. Гончарова
с. 190 - 196
Адаптації до перигляціального ландшафту в будові оклюзивної поверхні пізньоплейстоценових ховрахів місцезнаходження Новгород-Сiверський
Л.В. Попова
с. 197 - 202
Детальна стратиграфія та кореляція верхньоплейстоценових відкладів Беларусі за діатомеями
С.В. Демідова
с. 203 - 210
Фітостратиграфічні та палеоботанічні аспекти палінології відкладів плейстоцену України в працях О.Т. Артюшенко (до 100-річчя від дня народження)
А.Г. Безусько, О.А. Сіренко
с. 211 - 215
Палінологічні дослідження відкладів аллереду–голоцену лісостепової зони України: паліностратиграфічні та палеоботанічні аспекти
Л.Г. Безусько
с. 216 - 222