RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

О.П. Ольштинська

Інститут геологічних наук НАН України

Силікофлагеляти та ебриідеї еоцену і початку раннього олігоцену України
О.П. Ольштинська
Анотація

У відкладах середнього та верхнього еоцену і нижнього олігоцену Cхідної України встановлено понад 50 видів силікофлагелят і шість видів ебридієвих водоростей. Вперше для регіону визначено та охарактеризовано три різновікові комплекси, які відповідають асоціаціям силікофлагелят верхньої підзони Corbisema spinosa середньоеоценової зони Naviculopsis foliacea, зони Corbisema hexacantha кінця середнього–початку пізнього еоцену та ранньоолігоценової зони Corbisema apiculata за шкалою Bukry 1981 р.

Ключові слова
силікофлагеляти; ебриідеї; палеоген; стратиграфія; Україна
Повний текст
Посилання
  1. Глезер З.И. Кремневые жгутиковые водоросли (силикофлагеллаты) // Флора споровых растений СССР. Т. 7. – М.; Л.: Наука, 1966. – С. 1-363.
  2. Зосимович В.Ю., Ольштинська О.П., Рябоконь Т.С. та ін. Особливості складу і датування середньо-верхньоеоценових відкладів зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини та окраїн Донбасу // Викопна фауна і флора України: Палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. нау. К., 2009. – С. 262-276.
  3. Ольштынская А.П. Позднеэоценовые диатомовые водоросли и силикофлагеллаты Северо-Востока Украины // Геол. журн. – 1977. – Т. 37, вып. 3. – С. 46-52.
  4. Ольштынская А.П. Раннеолигоценовые диатомеи Скибовой зоны Карпат // Біосфера і геологічні катастрофи. ‒ К., 1997. ‒ С. 47-48.
  5. Ольштынская А.П. Экосистемная перестройка диатомовых комплексов на границе эоцена и олигоцена в бассейнах Перитетиса // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук. – К., 2007. – С. 248-254.
  6. Цой И.Б. Эоценовые диатомеи и силикофлагеллаты из отложений Кроноцкого залива (Восточная Камчатка) // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2003. – Т. 11, № 4. – С. 72–87.
  7. Цой И.Б. Силикофлагеллаты среднего эоцена – начала позднего эоцена Кроноцкого залива (Восточная Камчатка) // Там же. – 2011. – Том 19, № 1. – С. 88-101.
  8. Цой И.Б. Силикофлагеллаты олигоцена–раннего миоцена подводного хребта Витязя (островного склона Курило-Камчатского желоба) // Альгология. – 2011. – №1. –. С. 108-122.
  9. Bukry D., Monechi S. Late Cenozoic silicoflagellates from the Northwest Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 86: Paleotemperature trends and texture classification // Init. Repts. DSDP. – Washington: U.S. Govt. Print. Office, 1985. – Vol. 86. – P. 367-397.
  10. Olshtynska A. Late Palaeogene diatoms of Ukraine: Some new data // 19 the International Diatom Symposium, Aug. 28 – Sept. 3 2006, Listvjnka, Russia. Abstract book. ‒ Irkutsk, 2006, ‒ P. 116.