RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

А.Я. Данилів

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Кореляція силурійських відкладів Поділля з одновіковими утвореннями суміжних регіонів (за даними гастропод)
А.Я. Данилів
Анотація

Наведено результати досліджень черевоногих молюсків ордовику та силуру Поділля. Визначено їх стратиграфічне значення для кореляційних зіставлень з суміжними регіонами.

Ключові слова
гастроподи; ордовик; силур; Поділля
Повний текст
Посилання
  1. Данилів А.Я. Фаціальна приуроченість гастропод у силурійських відкладах Волино-Поділля // Проблемні питання геологічної освіти та науки на протязі XXI століття: Матеріали наук. конф. геол. фак. – Львів, 2005. – С. 32.
  2. Данилів А.Я. Характерні комплекси гастропод пограничних верств ордовику і силуру Подільського палеобасейну // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2006. – С. 24–27.
  3. Никифорова О.И., Предтеченский Н.Н., Абушик А.Ф. и др. Опорный разрез силура и нижнего девона Подолии. – Л.: Наука, 1972. – 262 с.
  4. Цегельнюк П.Д., Гриценко В.П., Константиненко Л.И. и др. Силур Подолии. Путеводитель экскурсии. – Киев: Наук. думка, 1983. – 224 с.
  5. Horny R.J. Lower Paleozoic Bellerophontina (Gastropoda) of Bohemia // Geol. Ved., Paleont., r. P. – 1963. – Sv. 2. – P. 1–137.
  6. Lindstrоm G. On the Silurian Gastropoda and Pteropoda of Gotland // Kongl. Swenska Veteknskaps. Akad. Handl. – 1884. – Vol. 19, N 6. – P. 1–250.
  7. Perner J. In Barrande, Ioachim, Systeme silurien du centre de la Boheme. Vol. 4: Gasteropodes. T. I. – Prague, 1903. – P. 1–164.