RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

С.В. Демідова

Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут, Мінськ

Детальна стратиграфія та кореляція верхньоплейстоценових відкладів Беларусі за діатомеями
С.В. Демідова
Анотація

У статті наведено результати біостратиграфічного розчленування верхньоплейстоценових, головним чином муравинських відкладів території Білорусі за даними діатомового аналізу. На підставі виявлених у майже 20 розрізах якісних та кількісних змін у складі діатомових комплексів виділені місцеві діатомові зони − екозони. Діатомові зони синхронізовані завдяки зіставленню їх зі спорово-пилковими зонами, що мають регіональний статус. Проведено зіставлення діатомових комплексів муравинського міжльодовиків’я Білорусі та попереднього і наступного перигляціальних інтервалів.

Ключові слова
діатомові; плейстоцен; муравинське міжльодовиків’я; пізньольодовиків’я; прип’ятське зледеніння; ранньольодовиків’я поозерського зледеніння; Білорусь
Повний текст
Посилання
  1. Демидова С.В. Биостратиграфическое значение муравинской диатомовой флоры Беларуси // Літасфера. ‒ 2008. ‒ № 29 (2). – С. 14–21.
  2. Демидова С.В. Диатомовая флора последнего межледниковья плейстоцена Беларуси и Европы // Темпы эволюции органического мира и биостратиграфия: Мат. LVII сессии Палеонтол. общества при РАН, г. Санкт-Петербург, 5–8 апреля 2011 г. / редкол.: Т.Н. Богданова (отв. ред.) [и др.]. ‒ СПб, 2011. – С. 54–55.
  3. Рылова Т.Б., Савченко И.Е., Граношевский В., Винтер Х. Межрегиональная корреляция верхнеприпятских (Upper Wartanian), муравинских (Eemian) и нижнепоозерских (Lower Wistulian) пыльцевых зон Беларуси и Польши // Літасфера. 2008. №1 (28). – С. 64–75.