RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

А.В. Іваніна

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Стандартизована характеристика палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи
А.В. Іваніна
Анотація

Вперше для карбону Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи на прикладі палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis використано стандартизовану та уніфіковану систему опису локальних біостратиграфічних підрозділів. Характеристику стратону виконували за такими головними ознаками: категорія зони, її літоральне поширення, потужність, кількісний та якісний склад міоспор, стратиграфічне положення, співвідношення з іншими стратиграфічними підрозділами, міжрегіональна кореляція тощо. Така форма представлення стратиграфічної інформації значно упорядковує і полегшує її сприйняття, зручна для збереження та є надійним інструментом аналізу валідних наукових даних.

Ключові слова
стандартизована характеристика; палінозона; карбон; Волино-Подільська окраїна Східно-Європейської платформи
Повний текст
Посилання
  1. Іваніна А.В., Партика І.І., Шварцман О.Г., Шульга В.Ф. Зональне розчленування відкладів нижнього карбону Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними // Доп. НАН України. – 1997. – № 4. – С. 127–130.
  2. Лещух Р.Й., Іваніна А.В. Стратиграфія: навчальнометодичний посібник. – Львів, 2002. – 92 с.
  3. Стратиграфический кодекс Украины. – Киев, 1997. – 40 с.
  4. Шульга В.Ф., Лелик Б.И., Гарун В.И. и др. Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна. – Киев: Наук. думка, 1992. – 176 с.
  5. Clayton G., Coquel R., Doubinger J. et al. Carboniferous miospores of Western Europe: illustration and zonation // Meded. Rijks Geol. Dienat. – 1977. – Vol. 29. – P. 1–71.
  6. Kmiecik H. The Carboniferous biostratigraphy of the Lublin Coal Basin (Poland) // Prace Państw. Inst. Geol. – 1997. – P. 173–187.
  7. Wagner K.H., Winkler Prins C.F. Major Subdivisions of Carboniferous system // Mat. of the XI Congres international de Sratigraphie et de Geologie du Carbonifere. – Beijing, 1987. – Vol. 1. – P. 213–245.