RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

М.І. Мураль

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Нові знахідки нижньоюрських белемнітів у Пенінській зоні Українських Карпат
М.І. Мураль
Анотація

Детально описані нові знахідки п’яти видів лейясових белемнітів: Pаssaloteuthis apicicurvata Вlainville, Passaloteuthis paxillosus Schlotheim, Mesоteuthis tripartita Schlotheim, Mesоteuthis triscissa Janеnsсh, Salpingoteuthis tubularis Young et Bird. Вони знайдені вперше в північно-західній частині Пенінської зони – в Перечинському і Новоселицькому кар’єрах. Раніше ці види були знайдені тільки в крайній південно- східній частині Українських Карпат.

Ключові слова
нижня юра; Пенінська зона; белемніти; ростр; альвеола
Повний текст
Посилання
  1. Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. – М., 1949.
  2. Гаврилишин В.И., Круглов С.С. Юрские белемниты зоны Пеннинских утесов (Закарпатье) // Палеонтол. сб. – 1972. – № 9. – С. 36-43.
  3. Густомесов В.А. О фрагмоконе рода Belemnella // Палеонтол. журн. – 1980. – № 1. – С. 72-77.
  4. Густомесов В.А. К ревизии юрских белемнитов // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1977. – Т. 52, вып. 2. – С.103-117.
  5. Круглов С.С., Гаврилишин В.І., Кримгольц Г.Я. Нові дані про стратиграфію юрських відкладів околиць с. Приборжавське в зоні пенінських скель Закарпаття // Геол. журн. – 1968.– № 4. – С. 86-90.
  6. Крымгольц Г.Я. Методика определения мезозойских головоногих. – Л: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – 89 c.
  7. Крымгольц Г.Я. Юрские белемниты Крыма и Кавказа. – М.; Л., 1931. – 53 c.
  8. Основы палеонтологии. Моллюски – головоногие / Под ред. Ю.А. Орлова. – М., 1958. – Т. 6. – 358 с.
  9. Парышев А.В., Никитин И.И. Головоногие моллюски юры Украины. – Киев: Наук. думка, 1981. – 142 с.