RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

А.В. Матвєєв, Д.С. Бондарєв

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вапняний нанопланктон келовею України
А.В. Матвєєв, Д.С. Бондарєв
Анотація

Наведені дані вивчення вапняного нанопланктону з розрізів Дніпровсько-Донецької западини, Північно-Західного Донбасу, Гірського Криму. Аналіз поширення нанофосилій з вивчених розрізів, а також з розрізів Московської синеклізи, Саратовського Поволжя та Канівських дислокацій дозволяє виділити в келовеї дві нанопланктонні зони: Stephanolithuin hexum (верхній бат – нижній келовей) та Sephanolithion bigoti (середній – верхній келовей). Підвид Sephanolithion bigoti maximum в келовейських відкладах України (та півдня Східно-Європейської платформи) не встановлений.

Ключові слова
біостратиграфія; келовей; нанопланктон; Східно-Європейська платформа
Повний текст
Посилання
  1. Матвеев А.В. Известковый нанопланктон келловея – оксфорда разреза Дубки (Саратовское Поволжье) // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеобиогеографии. – Ярославль, 2007. – С. 160.
  2. Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон з келовейських відкладів району Канівських дислокацій // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – К., 2009. – Вип. 2. – С.200-206.
  3. Устинова М.А., Радугина С.В. Расчленение келловея и оксфорда Москвы по известковому нанопланктону и фораминиферам // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 2004. – Т. 79, вып. 3. – С. 20-25.
  4. Bown P.R., Cooper M.K.E., Lord A.R. A calcareous nannofossil biozonation scheme for the early to mid Mesozoic // News. Stratigraphy. – 1988. – Vol. 20. – P. 91-114.
  5. Medd A.W. Nannofossil zonation of the English Middle and Upper Jurassic // Marine Micropaleontol. – 1982. – Vol. 7. – P. 73-95.