RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

М.М. Циба

Державне підприємство "Північгеологія", Київ

Неостратотип «канівського ярусу»
В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко, М.М. Циба
Анотація

Наводяться матеріали з історії виділення канівського ярусу палеогену. У зв’язку з втратою стратотипового розрізу Марків Шпиль біля с. Монастирка в якості стратотипового пропонується розріз біля с. Трахтемирів. Розглядаються різні варіанти інтерпретації обсягу та віку «канівського ярусу», стратиграфічна коректність відокремлення його частин як самостійних стратонів і легітимність пов’язаних з цим номенклатурних рішень.

Ключові слова
«канівський ярус»; нижній еоцен; диноцисти; стратиграфія; Київсько-Канівське Придніпров’я; Україна
Повний текст
Посилання
  1. Армашевский П.Я. Общая геологическая карта России. Лист 46 «Полтава–Харьков–Обоянь» // Тр. Геол. ком. – 1903. – Т. 15, № 1. – 316 с. с картой.
  2. Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран / Андреева-Григорович А.С., Запорожец Н.И., Шевченко Т.В. и др. – Киев, 2011. – 224 с.
  3. Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР. – Киев: Изд-во АН УССР, 1953. – 430 с.
  4. Радкевич Г.А. О нижнетретичных отложениях окр. Канева // ЗКОЕ. – 1900. – Т. 16, вып. 2. – С. 324-363.
  5. Соколов Н.А. Нижнетретичные отложения Южной России // Тр. геол. ком. – 1893. – Т. 9, № 2. – 328 с.
  6. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная). – Киев: Наук. думка, 1987. – 116 с.
  7. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. – Киев, 1993.
  8. Heilmann-Clausen C. Dinoflagellate stratigraphy of the uppermost Danian to Ypresian in the Viborg 1 borehole, central Jylland, Denmark // Danmarks Geologiske Undersogelse. – 1985. – Ser. A, Vol. 7. – P. 1-69.