RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь, С.А. Люльєва

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Питання вивчення осадового комплексу палеоцену Кримського і Керченського півостровів
Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь, С.А. Люльєва
Анотація

У статті представлена актуалізована стратиграфічна схема палеоценових відкладів Кримського і Керченського півостровів за результатами узагальнення та аналізу літолого-палеонтологічної інформації, використання біостратиграфічних розробок за різними групами мікро- і макрофосилій, а також сучасних стратиграфічних уявлень. Дослідження були проведені з дотриманням вимог Стратиграфічного кодексу України (2012 р.). У схемі, що пропонується, прийнята сучасна Міжнародна стратиграфічна шкала (2012-2014 р.р.) і модернізована регіональна стратиграфічна шкала палеогену Південної України (2013 р.). Наведена літолого-палеонтологічна характеристика 13 місцевих стратиграфічних підрозділів, які входять до складу білокам’янського і качинського регіоярусів (горизонтів). Уточнені стратиграфічний об’єм, поширення та вік описаних світ і товщ палеоцену Кримського і Керченського півостровів. Три світи та дві товщі є новими для Рівнинного і передгірського Криму, Керченського півострова: кубалачська і бондаренківська світи (білокам’янський регіоярус); акбулатська світа, колодязна товща і товща пісковиків і алевролітів (качинський регіоярус).

Ключові слова
стратиграфія; палеоцен; Кримський і Керченський півострови
Повний текст
Посилання
 1. Александрова Г. Н. Стратиграфия и палеообстановки переходного палеоцен-эоценового интервала Восточного Крыма / Г. Н. Александрова, Е. А. Щербинина // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2011. – Т. 19, № 4. – С. 1-27.
 2. Андреева-Григорович А. С. Зональное деление палеогеновых отложений Бахчисарая по наннопланктону / А. С. Андреева-Григорович // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1980. – С. 52-60.
 3. Андреева-Григорович А. С. Динофлягеллятовые зоны в палеоцен-эоцене юга СССР / А. С. Андреева-Григорович // Там же. – Днепропетровск, 1984. – C. 90-94.
 4. Андреева-Григорович А. С. Зональная стратиграфия палеогена юга СССР по фитопланктону (диноцисты и нанопланктон): автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук в форме научн. доклада : спец. 04.00.09-«Палеонтология и стратиграфия» / А. С. Андреева-Григорович. – Киев, 1991. 47 с.
 5. Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран / А. С.Андреева-Григорович [и др.] ; ред. А.М. Ахметьев. – Киев: Наук. думка, 2011. – 224 с.
 6. Беньямовский В. Н. Обоснование детальной стратиграфической схемы нижнего палеогена Крымско-Кавказской области / В. Н. Беньямовский // Пути детализации стратиграфических схем и палеогеографические реконструкции. – М.: ГЕОС, 2001. – С. 210-223.
 7. Бугрова И. Ю. Разрезы палеоцена и нижнего эоцена южной части полуострова Крым / И. Ю. Бугрова, Э. М. Бугрова // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2015. – Т. 23, № 6. – С. 56-69.
 8. Бугрова Э. М. Актуализация биостратиграфической схемы для корреляции палеогеновых отложений Кавказа, Крыма и Карпат / Э. М. Бугрова, В. М. Андреев, Е. Ю. Закревская, И. П. Табачникова // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України : зб. наук. пр.. ІГН НАН України. – Київ, 2008. – С. 137-143.
 9. Бугрова Э. М. Новые данные по биостратиграфии палеогена Восточного Крыма / Э. М. Бугрова, Е. Ю. Закревская, И. П. Табачникова // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2002. – Т. 10, № 1. – С. 83-93.
 10. Быков В. Ф. Распределение мелких фораминифер в палеоцен-нижнеэоценовых отложениях Бахчисарайского разреза / В. Ф. Быков // Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского союза : Тр. ВНИИГаз.– М.: Недра, 1971. – Вып. 31/40. – С. 83- 85.
 11. Вага Д.-Д. О. Нанопланктон палеоцен-еоцену південної периферії Східно-Європейської платформи : автореф. дис. … канд. геол. наук : спец. 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія» / Д.-Д. О. Вага. – К., 2007. 28 с.
 12. Василенко В. К. Стратиграфия и фауна моллюсков эоценовых отложений Крыма / В. К. Василенко // Тр. ВНИГРИ, Н. с. – Л., 1952. – Вып. 59. – 126 с.
 13. Волошина А. М. Восемь видов атаксофрагмиид (фораминиферы) из верхнемеловых и палеоценовых отложений восточного Крыма / А. М. Волошина // Палеонтол. сб. – 1967. – № 4, вып. 1. – С. 50-57.
 14. Волошина А. М. Микрофаунистические комплексы в верхне-меловых отложениях Равнинного Крыма / А. М. Волошина, Л. В. Проснякова // Там же. – 1966. – № 3, вып. 2. – С. 19-26.
 15. Волошина Г. М. Про фації верхнього палеоцену в східній частині Рівнинного Криму та в суміжних районах / Г. М. Волошина // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1967a. – № 10. – С. 866-867.
 16. Волошина Г. М. Про стратиграфію палеоценових та еоценових відкладів Рівнинного Криму / Г. М. Волошина // Там же. – 1968. – № 7. – С. 583-586.
 17. Волошина Г. М. Стратиграфічне розчленування палеоценових та еоценових відкладів Керченського півострова / Г. М. Волошина, Б. І. Денега // Там же. – 1969. – № 4. – С. 294-298.
 18. Вялов О. С. Нижнепалеоценовый половецкий известняк Крыма / О. С. Вялов // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1961. – Т. 36, № 1. – С. 99-105.
 19. Вялов О. С. Бахчисарайский разрез палеогена. 1. Основные обнажения палеоцена / О. С. Вялов // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1976. – Вып. 47. – С. 80-88.
 20. Геологическое строение Качинского поднятия Горного Крыма (стратиграфия кайнозоя, магматические, метаморфические и метасоматические образования) : учебное пособие / под ред. О.А. Мазаровича, В.С. Милеева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 160 с.
 21. Геология и нефтегазоносность Степного и Предгорного Крыма / ред. Г.Х. Дикенштейн. – М.: Гостоптехиздат, 1958. – 146 с.
 22. Геология СССР. Т. 8. Крым / ред. В.В. Меннер [и др.]. – М.; Л.: Государственное издательство геологической литературы министерства геологи СССР, 1947. – 732 с.
 23. Геология СССР. Т. 8. Крым : в 2 ч. Ч. 1. Геологическое описание / отв. ред.. М.В.Муратов. – М.: Изд-во Недра, 1969. – 576 с.
 24. Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережья Черного моря) / отв. ред.. Ю.В. Тесленко. – Киев: Наук. думка, 1984. – 183 с.
 25. Горбач Л. П. Стратиграфия и фауна моллюсков раннего палеоцена Крыма / Л. П. Горбач – М.: Недра, 1972. – 115 с.
 26. Горбач Л. П. Палеоцен по данным изучения моллюсков из Крымских разрезов / Л. П. Горбач // Палеонтол. сб. – 1975. – № 12, вып. 1-2. – С. 106-112.
 27. Горбач Л. П. Иглы Tylocidaris из датских отложений Крыма / Л. П. Горбач, Т. А. Фаворская, О. И. Шмидт // Там же. – 1974. – № 11, вып. 1. – С. 50-53.
 28. Горбач Л. П. Распространение устриц в пограничных отложениях мела и палеогена СССР и некоторые палеогеографические аспекты / Л. П. Горбач, В. В. Шехоткин // Тектоника и стратиграфия. – 1979. – № 17. – С. 47-53.
 29. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія : аркуші L-36-ХХІ (Чорноморське), L-36-ХХІІ (Красноперекопськ), L-36-ХХVII (Морське) / Державний комітет природних ресурсів України, Казенне під-во «Південекогеоцентр». – Пояснювальна записка. – Київ, 2004. – 99 с.
 30. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія : аркуші L-36-ХХVІІІ (Євпаторія), L-36- ХХХІV (Севастополь) / Державна геологічна служба, Казенне під-во «Південекогеоцентр». – Пояснювальна записка. – Київ, 2006. – 175 с.
 31. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія : аркуш L-36-ХХІІІ (Джанкой) / Державна геологічна служба, Казенне під-во «Південекогеоцентр». – Пояснювальна записка. – Київ, 2007. – 83 с.
 32. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія : аркуші L-36-ХХІХ (Сімферополь), L-36- ХХХV (Ялта) / Державна геологічна служба, Казенне під-во «Південекогеоцентр». – Пояснювальна записка. – Київ, 2008. – 143 с.
 33. Железко В. И. Эласмобранхии и биостратиграфия палеогена Зауралья и Средней Азии / В. И. Железко, В. А. Козлов // Материалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. – 1999. – Вып. 3. – 324 с.
 34. Железняк В. Е. Стратиграфия и условия накопления позднепалеоценовых – эоценовых отложений Крыма (с привлечением методики изучения фораминифер в шлифах) : автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук : спец. 04-120 «Геология» / В. Е. Железняк. – М., 1970. – 30 с.
 35. Жижченко Б. П. Проект унифицированной схемы палеогеновых отложений южных областей Советского Союза / Б. П. Жижченко // Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза : Тр. ВНИИ- Газ. – М.: Недра, 1971. – Вып. 31/39-32/40. – С. 226-232.
 36. Закревская Е. Ю. Позднепалеоценовый вид Discocyclina seunessi в Восточном Крыму / Е. Ю. Закревская // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: зб. наук. пр.. ІГН НАН України. – Київ, 2007. – С. 228-232.
 37. Закревская Е. Ю. Крупные фораминиферы палеогена Северо-Восточного Перитетиса. Систематика, зональная стратиграфия и палеогеография : автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук : спец. 25.00.02 «Палеонтология и стратиграфия» / Е. Ю. Закревская. – М., 2011. 45 с.
 38. Звонок Е. А. О пластинке панциря морской черепахи из отложений датского яруса окрестностей Севастополя (Крым, Украина) / Е. А. Звонок // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі : матеріали XXXV сесії Палеонтол. тов-ва НАН України. – Київ., 2014. – С. 83-84.
 39. Зелинская В. А. Брахиоподы палеогена Украины / В. А. Зелинская. – Киев: Наук. думка, 1975. – 148 с.
 40. Зернецкий Б. Ф. Зональная биостратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы / Б. Ф. Зернецкий, С. А. Люльева. – Киев: Наук. думка, 1994. – 75 с.
 41. Зернецкий Б.Ф. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной стратиграфии / Б. Ф. Зернецкий, С. А. Люльева, Т. С. Рябоконь // Геол. журн. – 2003. – № 3. – С. 98-108.
 42. Зернецький Б. Ф. Перші знахідки дискоциклін в палеоцені Криму / Б. Ф. Зернецький // Матеріали до палеонтології кайнозою України. – Киев: Наук. думка, 1977. – С. 55-59.
 43. Зернецький Б. Ф. Регіояруси палеогену Південної України / Б. Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь // Палеонтол. зб. – 2013. – № 45. – С. 37-53.
 44. Зональная стратиграфия фанерозоя СССР : справочное пособие / отв. ред.. Т.Н. Корень. – М.: Недра, 1991. – 160 с.
 45. Зональная стратиграфия фанерозоя России / научн. ред.. Т.Н. Корень. – Спб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 255 c.
 46. Зубкович М. Е. К стратиграфии тенетского яруса Западного Крыма / М. Е. Зубкович // Докл. АН СССР. – 1956. – Т. 108, № 5. – С. 920-922.
 47. Иваник М. М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов / М. М. Иваник. – Киев, 2003. – 202 с.
 48. Иваник М. М. Фораминиферы и спонгиофауна палеогеновых отложений черноморского побережья Керченского полуострова / М. М. Иваник, Е. Я. Краева // Ископаемая фауна и флора Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 65-70.
 49. Кликушин В. Г. Палеогеновые изокриниды Крыма / В. Г. Кликушин // Палеонтол. журн. – 1977. – № 3. – С. 109-117.
 50. Копаевич Л. Ф. Датские отложения Крымского полуострова: фациальные особенности и условия осадконакопления // Л. Ф. Копаевич, Е. А. Лыгина, Е. В. Яковишин, И. В. Шалимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геол. – 2010. – № 5. – С. 12-20.
 51. Коробков И. А. Справочник и методическое руководство по третичным молюскам : пластинчатожаберные / И. А. Коробков. – Л.: Гостоптехиздат, 1954. – 444 с.
 52. Крашенинников В. А. Стратиграфия палеогеновых отложений Мирового океана и корреляция с разрезами на континентах / В. А. Крашенинников, И. А. Басов // Тр. ГИН РАН. – М.: Науч. мир, 2007. – Вып. 583. – 316 с.
 53. Кузьмичева Е. И. Меловые и палеогеновые кораллы СССР / Е. И. Кузьмичева. – М.:Наука, 1987. – 190 с.
 54. Левицкий Е. С. Ископаемые десятиногие ракообразные окрестностей Бахчисарая (Крым) / Левицкий Е. С. // Бюлл. Московск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1974. – Т. 49, вып. 6. – С. 101-119.
 55. Липман Р. Х. Новые данные о радиоляриях стратотипа палеогеновых отложений Бахчисарайского района Крыма / Р. Х. Липман // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1984. – С. 30-40.
 56. Лыгина Е. А. Литологическая характеристика и условия формирования датских отложений (палеоцен) в районе горы Бурундуккая (Центральный Крым) / Е. А. Лыгина // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 2009. – Т. 84, вып. 6. – С. 17-27.
 57. Лыгина Е. А. Датская и эоценовая карбонатные платформы Крыма: строение и условия формирования : автореф. дисс. … канд. геол.-минерал. наук : спец. 25.00.01 «Общая и региональная геология» / Лыгина Е. А. – М., 2010. – 24 с.
 58. Маймин З. Л. Третичные отложения Крыма / З. Л. Маймин. – М; Л.: Гостоптехиздат, 1951. – 232 с.
 59. Макаренко Д. Є. Відклади монського ярусу Інкермана / Д. Є. Макаренко // Доп. АН УРСР. – 1959. – № 5. – С. 508-513.
 60. Макаренко Д. Є. Молюски палеоценових відкладів Криму / Д. Є. Макаренко. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. – 156 с.
 61. Маслакова Н. И. Стратиграфия верхнего мела Северного Кавказа и Крыма. Крым // Н. И. Маслакова // Атлас верхнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – С. 60-84.
 62. Маслакова Н. И. Распространение бентосных фораминифер в пограничных отложениях мела и палеогена Юго- западного Крыма / Н. И. Маслакова, Нгуен вон Нгок // Развитие и смена органического мира на рубеже мезозоя и кайнозоя. – М.: Наука,1975. – С. 7-14.
 63. Маслов В. П. Распространение третичных багряных водорослей на Украине и их связь с морскими трансгрессиями / В. П. Маслов, В. Н. Утробин // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1958. – № 12. – С. 73-93.
 64. Мінтузова Л. Г. Детальна стратифікація палеоцен-еоценових відкладів Керченського півострова та їх кореляція з прилеглими районами Криму / Л. Г. Мінтузова // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України : зб. наук. пр.. ІГН НАН України. – Київ, 2008. – С. 150-158.
 65. Мінтузова Л. Г. Біостратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Керченського півострова та прилеглих територій за форамініферами : автореф. дис. … канд. геол. наук : спец. 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія» / Л. Г. Мінтузова. – Київ, 2011. 24 с.
 66. Мінтузова Л. Г. Біостратиграфія палеоцену південно-східної частини Криму та Керченського півострова за планктонними організмами / Л. Г. Мінтузова, Н. А. Савицька // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України : зб.наук. пр. УкрДГРІ. – Львів, 1997-1998. – Т. 1. – С. 143-148.
 67. Морозова В. Г. Стратиграфия датско-монтских отложений Крыма по фораминиферам / В. Г. Морозова // Докл. АН СССР. – 1959. – Т. 124, № 5. – С. 1113-1116.
 68. Морозова В. Г. Зональная стратиграфия датско-монтских отложений СССР и граница мела с палеогеном / В. Г. Морозова // Граница меловых и третичных отложений : Междунар. геол. конгр. 21 сес. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 83-100. – (Докл. сов. геологов : Пробл. 5).
 69. Москвин М. М. Датские и пограничные с ними отложения Крыма, Кавказа, Закаспийской области и юго-восточной части Русской платформы / М. М. Москвин, Д. П. Найдин // Там же. – С. 15-37.
 70. Музылев Н. Г. Стратиграфия палеогена юга СССР по нанопланктону (Северный Кавказ и Крым) / Н. Г. Музылев // Тр. ГИН. – М.: Наука, 1980. – Вып. 348. – 96 с.
 71. Муратов М. Н. Палеогеновые отложения окрестностей Бахчисарая и их значение для стратиграфии палеогена юга СССР / М. Н. Муратов, Г. И. Немков // Палеогеновые отложения европейской части СССР / редкол. А.Л. Яншин [и др.]. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 15-23.
 72. Найдин Д. П. Датские и монские отложения Крыма / Д. П. Найдин // Сборник в честь академика Йовчо Смиловича Йовчева. – София, 1964. – С. 167-184.
 73. Найдин Д. П. Разрез палеогена Сувлу Кая (Крым) / Д. П. Найдин, В.Н. Беньямовский // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 1994. – Т. 2, № 3. – С. 75-86.
 74. Найдин Д. П. О ярусном делении палеоцена / Д. П. Найдин, В. Н. Беньямовский // Там же. – 2000. – Т. 8, № 4. – С. 65-83.
 75. Нгуен ван Нгок Датские и монские бентосные фораминиферы Юго-западного Крыма : автореф. дис. … канд. геол.- минерал. наук : спец. 04.00.09 «Палеонтология и стратиграфия» / Нгуен ван Нгок. – М., 1973. – 24 с.
 76. Николаева И. А. Остракоды нижнего и среднего палеогена Бахчисарайского стратотипического разреза / И. А. Николаева // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1978. – С. 60-69.
 77. Николаева И. А. Применение остракод для зонального деления палеогена / И. А. Николаева // Там же. – Днепропетровск, 1982. – С. 45-50.
 78. Николаева И. А. Зональные стратиграфические схемы. Палеоген / И. А. Николаева // Практическое руководство по микрофауне СССР : в 9 т. Т. 3. Остракоды кайнозоя. – Л.: Недра, 1989. – С. 207-215.
 79. О позднемаастрихтско-раннедатских водных массах, литологических и фораминиферовых комплексах в тектонически различных зонах Горного Крыма / Л. Ф. Копаевич, А. С. Алексеев, А. М. Никишин [и др.] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геол. – 2007. – № 3. – С. 42-49.
 80. Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне / отв. ред. О.К. Каптаренко-Черноусова]. – Киев: Наук. думка, 1975. – 231 с.
 81. Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР / редкол. А.Л. Яншин [и др.]. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 312 с.
 82. Панова Л. А. Распределение спор и пыльцы в палеогеновых отложениях Бахчисарайского стратотипического разреза / Л. А. Панова // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1978. – Вып. 2. – С. 69-81.
 83. Практическая палиностратиграфия / ред. Л.А. Панова [и др.]. – Л.: Недра, 1990. – 348 с.
 84. Практическое руководство по микрофауне : в 9 т. Т. 8. Фораминиферы кайнозоя / научн. ред. Э.М. Бугрова. – Спб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005. – 324 с.
 85. Преображенский М. Б. Фациальная характеристика зоны карбонатного осадконакопления раннепалеоценового бассейна Юго-западного Крыма (по данным микрофациального анализа) / М. Б. Преображенский, Э. М. Бугрова // Геология Крыма : учен. зап. каф. ист. геол. ; вып. 2. – Спб., 2002. – С. 75-85.
 86. Путеводитель экскурсии : часть 1 – Крым / XII Европейский микропалеонтологический коллоквиум. – СССР, 1971. – 149 с.
 87. Радионова Э. П. Эпизоды биогенного кремненакопления в палеогене Северного Кавказа и прилегающих районов Тетической области / Э. П. Радионова, И. Е. Хохлова // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 1994. – Т. 2, № 5. – С. 161-169.
 88. Решение пятого пленарного совещания постоянной стратиграфической комиссии по палеогену СССР, посвященного проблеме ярусного деления палеогена // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и решения его постоянных стратиграфических комиссий по палеогеновым и четвертичным отложениям СССР. – 1965. – Вып. 6. – С. 53-58.
 89. Ротман Р. Н. Спорово-пыльцевой комплекс отложений датского яруса Бахчисарайского района Крыма / Р. Н. Ротман // Проблемы палинологии. – Киев, 1971. – С. 117-123.
 90. Ротман Р. Н. Стратиграфічне значення спор та пилку датпалеоценових відкладів стратотипного Бахчисарайського розрізу Криму / Р. Н. Ротман // Тектоніка і стратиграфія. – 1972. – Вип. 4. – С. 24-36.
 91. Ротман Р. Н. Палинологические исследования стратотипического разреза датско-палеоценовых отложений Крыма / Р. Н. Ротман // Палинология кайнофита. – М.: Наука, 1973. – С. 47-53.
 92. Рябоконь Т. С. Стратиграфия палеоцена–эоцена Керченского полу острова / Т. С. Рябоконь, Н. Н. Обшарская, Л. А. Фиколина // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі : матеріали XXXV сес. Палеонт. т-ва НАН України. – Київ, 2014. – С. 86-87.
 93. Савельева Ю. Н. Распространение остракод в пограничных отложениях мела и палеогена Юго-западного Крыма / Ю. Н. Савельева // Геология Крыма : учен. зап. каф. ист. геол.; вып. 2. – СПб., 2002. – С. 56-74.
 94. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная) / отв. ред. Д.Е. Макаренко. – Киев: Наук. думка, 1987. – 116 с.
 95. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения : графические приложения. – Киев, 1993.
 96. Стратиграфия СССР : палеогеновая система / отв. ред. тома В.А. Гроссгейм, И.А. Коробков. – М.: Недра, 1975. – 524 с.
 97. Стратиграфічний кодекс України / гол. ред. Ю.В. Тесленко. – Київ, 1997. – 40 с.
 98. Стратиграфічний кодекс України / гол. ред. П.Ф. Гожик. – 2-е вид. – Київ, 2012. – 66 с.
 99. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. У 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / гол. ред. П.Ф. Гожик. – Київ: ЛОГОС, 2014. – 638 с.
 100. Стратиграфія УРСР : в 11 т. Т. 8. Крейда / відп. ред. тому О.К. Каптаренко-Черноусова. – Київ: Наукова думка, 1971. – 320 с.
 101. Стратиграфія УРСР : в 11 т. Т. 9. Палеоген / відп. ред. тому В.Т. Сябряй. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 319 с.
 102. Тесакова Е. М. Палеоценовые и нижнеэоценовые остракоды Бахчисарая: стратиграфия и палеобиогеография [Электронный ресурс] / Е. М. Тесакова // Ломоносовские чтения. – М., 2009. – Режим доступа: http://geo.web.ru/ db/msg.html?mid=1182162&uri=15.pdf
 103. Тесакова Е. М. Первая находка монских остракод в Крыму [Электронный ресурс] / Тесакова Е. М. // Там же. – Режим доступа: http://geo.web.ru/db/msg. html?mid=1182162&uri=14.pdf
 104. Титова М. В. О датских краниидах Крыма / М. В. Титова, Т. А. Фаворская // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1983. – Т. 58, вып. 4. – С. 101-106.
 105. Ткачук М. А. К вопросу стратиграфии меловых и палеогеновых отложений юго-западной части Керченского полуострова в связи с их нефтегазоносностью / М. А. Ткачук, Е. С. Рожен // Геол. журн. – 1970. – Т 30, вып 3. – С. 135- 140.
 106. Труды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области / ред.. К.А. Ализаде, Д.М. Халилов. – Баку: Изд-во АН АзССР, 1959. – 307 с.
 107. Удовиченко Н. И. Новые находки остатков акуловых рыб в датских отложениях Крыма / Н. И. Удовиченко // Палеобіогеографічні дослідження та проблеми створення регіональних стратиграфічних шкал / редкол. Ю.В. Тесленко (відп. ред..) [та ін..]. – Київ, 1998. – С. 39.
 108. Удовиченко Н. И. Палеогеновые комплексы акуловых рыб Крыма и их значение для стратиграфии / Н. И. Удовиченко // Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя : материалы междунар. науч. конф., (23-26 сент. 2013 г.), г. Киев. – Київ, 2013. – С. 147-148.
 109. Фаворская Т. А. Мшанки (отряд Cheilostomata) пограничных горизонтов мела и палеогена Крыма : автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.128 «Палеонтология и стратиграфия» / Т. А. Фаворская– Л., 1971. – 17 с.
 110. Цейслер В. М. О местных стратиграфических подразделениях в восточной части Бахчисарайского района Крыма / В. М. Цейслер, В. Б. Караулов, А. В. Туров, В. Н. Комаров // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1999. – № 6. – С. 9-18.
 111. Чекунов А. В. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба / А. В. Чекунов, А. А. Веселов, А. И. Гилькман. – Киев: Наук. думка, 1976. – 162 с.
 112. Шеремета В. Г. Остракоды палеогеновых отложений Украины / В. Г. Шеремета. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1969. – 273 с.
 113. Шеремета В. Г. Характерные ассоциации остракод стратотипических и других разрезов палеогена Украины / В. Г. Шеремета // Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза : Тр.ВНИИГаз. – М.: Недра, 1971. – Вып. 31/32-32/40. – С. 87-95.
 114. Шуцкая Е. К. Стратиграфия нижнего палеогена Крыма / Е. К. Шуцкая // Геологические и геохимические исследования : Тр. ВНИГРИ. – М.: Гостоптехиздат, 1958. – Вып. 10. – С. 107-113.
 115. Шуцкая Е. К. Фораминиферы верхних слоев «датско-монтских» известняков Юго-западного Крыма / Е. К. Шуцкая // Палеонтологический сборник : Тр. ВНИГРИ. – 1958. – Вып. 9. – С. 197-211.
 116. Шуцкая Е. К. Стратиграфия нижнего палеогена Северного Предкавказья и Крыма / Е. К. Шуцкая // Палеогеновые отложения юга европейской части СССР / редкол. А.Л. Яншин [и др.]. – М: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 207-228.
 117. Шуцкая Е. К. Стратиграфия, фораминиферы и палеогеография нижнего палеогена Крыма, Предкавказья и западной части Средней Азии / Е. К. Шуцкая. – М.: Недра, 1970. – 255 с.
 118. Эндельман Л. Г. Новые виды Neoglobator (Echinidae, Holectypoida) из дания – эоцена юга СССР / Л. Г. Эндельман // Бюл. Московск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1980. – Т. 55, вып. 3. – С. 93-103.
 119. Ярцева М. В. К вопросу о возрасте «датско-монтских» известняков Юго-западного Крыма / М. В. Ярцева // Вопр. микропалеонтологии. – 1966. – Вып. 10. – С. 248-254.
 120. Ярцева М. В. Характеристика комплексів бентосних форамініфер дату та палеоцену стратотипових розрізів Бахчисарайського району / М. В. Ярцева // Тектоніка і стратиграфія. – 1973. – Вип. 6. – С. 33-40.
 121. Vandenberghe N. The Paleogene Period / N. Vandenberghe, F.J. Hilgen, R.P. Speijer // The Geologic Time Scale 2012 / Eds. F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. – G. M. Elsevier, 2012. – P. 855-921.