RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2014 рік, том 7.

Збірник містить результати наукових досліджень Інституту геологічних наук НАН України, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України, літології, геології морів і океанів, стратиграфії.

Охоплено широкий спектр сучасних проблем літології — від загальних питань історії досліджень, теорії літогенезу, сучасних методів літологічних досліджень, регіональних проблем літології, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Видання для геологів, літологів, фахівців з морської геології, геохімії, геології нафти і газу.

ЗМІСТ
Аспекти сучасної літології: події та тенденції розвитку
Є.Ф. Шнюков, П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, С.Б. Шехунова
с. 9 - 18
ОСАДОВІ УТВОРЕННЯ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ, МОДЕЛІ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ ТА ЛІТОГЕНЕЗУ
Псаміти верхнього венду та нижнього кембрию південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи: літологічні та геохімічні особливості
Т.М. Сокур
с. 19 - 27
Речовинний склад відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Поділля
Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук
с. 28 - 34
Картування палеорусел в московських відкладах центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини (за даними сейсморозвідки)
Н.І. Несіна
с. 35 - 39
Зв’язок природної вологості пісковиків Донбасу з первинними умовами осадконакопичення
К.А. Безручко
с. 40 - 47
Перетворення пористості карбонових пісковиків Донбасу
Я.В. Антіпович
с. 48 - 51
Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації в межах Слов’янської брахіантикліналі
М.В. Алексєєнкова
с. 52 - 63
Ультраструктури верхньоюрських криптокристалічних вапняків Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
М.В. Мороз, П.В. Мороз
с. 64 - 69
Карбонатні мікрофації відкладів верхньої юри заходу та півдня України
О.В. Анікеєва
с. 70 - 75
Седиментаційна модель карбонатного комплексу верхньої юри – нижньої крейди в Українському Передкарпатті
Н.М. Жабіна
с. 76 - 82
Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені
В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко
с. 83 - 100
Питання вивчення осадового комплексу палеоцену Кримського і Керченського півостровів
Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь, С.А. Люльєва
с. 101 - 125
Літо- і біофаціальні особливості неогенових відкладів Керченського півострова
Ю.В. Вернигорова
с. 126 - 171
Створення літотеки у геологічниму музеї – ключ до збереження наукової спадщини
К. І.Деревська, В. П.Гриценко, К.В. Руденко, М.М. Решетник, Г.В. Анфімова
с. 172 - 175
КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСІВ
Соляні ресурси Карпатського регіону України: проблеми використання і охорони
Д.П. Хрущев, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач
с. 176 - 186
Золотоносність грубоуламкових порід Покутсько-Буковинських Карпат
Л.А. Фігура
с. 187 - 190
Літологічні характеристики піщаної товщі новопетрівської світи Краснокутського титано-цирконієвого родовища
O.A. Кравченко
с. 191 - 197
Літологія устя кімберлітової трубки Камачія
З.Т. Кандіда да Коста
с. 198 - 202
Втрати науки
Соботович Емлен Володимирович (25.11.1927 – 10.03.2013) с. 203 - 205
Шульга Віталий Федорович (22.02.1931 – 27.02.2013) с. 206 - 208