RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Д.П. Хрущов, Ю.В. Кирпач

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Л.П. Босевська

Український науково-дослідний інститут соляної промисловості, Артемівськ, Україна

Соляні ресурси Карпатського регіону України: проблеми використання і охорони
Д.П. Хрущов, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач
Анотація

В межах Карпатського регіону України наявні значні соляні ресурси, які представлені кам’яною сіллю, калійно-магнієвими солями та природними розсолами. Розглянуті можливості відновлення калійної промисловості Передкарпаття і перспективи розвитку експлуатації родовищ кам’яної солі. Території гірничодобувних підприємств соляної промисловості характеризуються проявами небезпечних геологічних явищ (соляного карсту тощо), що набувають часом масштабу геоекологічних катастроф. Висвітлені проблеми реабілітації деградованих територій та охорони соляних ресурсів.

Ключові слова
гірничодобувна промисловість; кам’яна сіль; калійні солі; магнієві солі; екологічна безпека
Повний текст
Посилання
  1. Босевская Л.П. Структурно-литологическая характеристика соляных диапиров Закарпатья / Босевская Л.П. // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Геологія. Географія. – 2013. – № 3/2. – Т. 21. – Вип. 15. – С. 37-46.
  2. Босевська Л.П. Надзвичайна екологічна ситуація в Солотвино: геологічні причини і стратегія розв’язання проблеми / Л.П. Босевська, Д.П. Хрущов // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Геологія. Географія. – 2011. – Вип. 13. – Т. 19. – С. 80-90.
  3. Виконання досліджень з оцінки впливу діяльності соляних підприємств України на навколишнє природне середовище та розробка науково обґрунтованих рекомендацій і інженерних пропозицій щодо поліпшення екологічного стану територій соляних виробництв: закл. звіт / УкрНДІсіль; кер. роб. Л.П. Босевська, С. Міщенко; № теми 95/4; № ДР 0108U006372; арх. № 7125. – Артемівськ, 2009. – 185 с.
  4. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2014 р. Випуск 79. Сіль кухонна. – Київ: ДНВП «Геоінформ України», 2014. – 42 с.
  5. Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2014 р. Випуск 78. Сіль калійна. – Київ: ДНВП «Геоінформ України», 2014. – 29 с.
  6. Кирпач Ю.В. Геологічна будова південно-західної частини Передкарпатського прогину (площа Розсільна – Дзвіняч – Старуня) та структурно-літологічна модель соленосних відкладів / Ю.В. Кирпач // Зб. наук. праць Ін-ту геол. наук НАН України. – 2009. – Вип. 2. – С. 78-81.
  7. Хрущев Д.П. Литология галогенных и красноцветных формаций Предкарпатья / Д.П. Хрущев, Г.С. Компанец. – Киев: Наук. думка, 1988. – 196 с.
  8. Хрущев Д.П. Сырьевая база калийно-магниевых солей Украины / Д.П. Хрущев, М.В. Гейченко, Ю.В. Кирпач // Горн. журн. – 2011. – № 10. – С. 13-17, 26.
  9. Хрущов Д.П. Що було? Що є? Що може бути? Ситуація, що склалася навколо солерудника у смт. Солотвине на Закарпатті / Д.П. Хрущов, Є.О. Яковлєв, Л.П. Босевська, Р.В. Хомутник, Л.М. Шимків, Я.В. Чонка, Ю.В. Кирпач // Надзвичайна ситуація. – 2011. – № 7. – С. 36-41.
  10. Хрущов Д.П. Техногенне втручання в середовище соляних масивів: екологічні аспекти / Д.П. Хрущов, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач // Геол. журн. – 2010. – № 2 (331). – С. 38-46.