RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Л.А. Фігура

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Золотоносність грубоуламкових порід Покутсько-Буковинських Карпат
Л.А. Фігура
Анотація

Проаналізовано розповсюдження конгломератових відкладів в Українських Карпатах. Описано їх стратиграфічне положення. Досліджено мінеральний склад конгломератів та їх золотоносність. Проаналізовано типоморфні ознаки самородного золота та окреслено напрями подальших робіт.

Ключові слова
золото; морфологія; конгломерати; Покутсько-Буковинські Карпати
Повний текст
Посилання
  1. Ващенко В.О. Литолого-фаціальний аналіз розрізів міоценових молас Бориславсько-Покутської та Самбірської структурнофаціальних зон Передкарпатського прогину з метою модернізації стратиграфічної схеми: № 62573. – Львів, 2009.
  2. Гнилко О. М. Еволюція Бориславсько-Покутського та Самбірського покривів та тектонічна позиція міоценових моласових басейнів (Українське Прикарпаття) / О. М. Гнилко, В. О. Ващенко // Геодинаміка. ‑ 2004. ‑ №1(4) – С. 24–32.
  3. Матковский О.И., Ясинская А.А., Бонь Л.М. Отчет по теме: Минералогические особенности россыпных проявлений самородного золота и других полезных ископаемых в Предкарпатье, их поисковое значение: № 33819. – Львов, 1971.
  4. Сальников В.Д. Отчет о результатах поисковых работ на золото в Предкарпатье в 1962-1963 гг.: № 24780. – Львов, 1964.