RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Т.М. Сокур

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Псаміти верхнього венду та нижнього кембрию південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи: літологічні та геохімічні особливості
Т.М. Сокур
Анотація

Метою досліджень є визначення генетичної природи пісковиків у межах південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи для встановлення їхньої фаціальної приналежності, складу джерела зносу, ступінь хімічного вивітрювання, рециклінга для реконструкції палеогеографічних і палеогеодинамічних обстановок.

Хімічний склад пісковиків був перерахованний у петрохімічні модулі (залізний модуль (ЗМ), титановий модуль (ТМ), фемічний модуль (ФМ), алюмокремніевий модуль (АМ)), а також індекси вивітрювання (CIA), (CIW), індекс ступеня перетворення плагіоклазів (PIA) та інші.

Судячи зі значень CIA, дані пісковики сформувалися в умовах гумідного клімату з постійним збільшенням інтенсивності вивітрювання. Для реконструкції умов осадконакопичення терригенних відкладів застосована дискримінаційна діаграма Б.П. Розера й Р.Дж. Корша. Установлено, що пісковики, які потрапляли до басейну осадконакопичення, формувалися в умовах як пасивних так і активних континентальних окраїн.

Ключові слова
пісковики; геохімія; петрохімія; верхній венд; нижній кембрій; Східноєвропейська платформа
Повний текст
Посилання
 1. Беккер Ю. Р. Молассы докембрия / Ю. Р. Беккер. – Л.: Недра, 1988. – 288 с.
 2. Синорогенные псаммиты: основные черты литохимии / [А. В. Маслов, Г. А. Мизенс, В. Н. Подковыров и др.]. // Литология и полезные ископаемые. – 2013. – №1. – С. 70–96.
 3. Сокур Т. М. Петрохимическая характеристика и геодинамическая обстановка формирования песчаников верхнего венда юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы / Т. М. Сокур. // Геол. журн. – 2008. – №1. – С. 63–71.
 4. Стратиграфія УРСР. // Кембрій. Ордовік / – Київ: Наук. думка, 1972. – С. 227.
 5. Юдович Я. Э. Основы литохимии / Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис. – С.-Пб: Наука, 2000. – 479 с.
 6. Bhatia M.R. Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. J. Geol. 1983. Vol. 91. pp. 611–627.
 7. Bhatia M.R., Crook K.A.W. Trace element characteristics of graywackes and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. Contrib. Mineral. Petrol. 1986. Vol. 92, pp. 181–193.
 8. Condie K.C. Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales. Chem. Geol. 1993. Vol. 104, pp. 1–37.
 9. Cox R., Lowe D. A conceptual review of regional-scale controls on the composition of clastic sediment and the co-evolution of continental blocks and their sedimentary cover. J. Sed. Res. 1995. Vol. A65, pp. 1-12.
 10. Fedo C.M., Nesbitt H.W., Young G.M. Unraveling the effects of potassium metasomatism in sedimentary rocks and paleosols, with implications for paleoweathering conditions and provenance. Geology. 1995. Vol. 23, pp. 921-924.
 11. Harnois L. The CIW index: A new chemical index of weathering. Sedimentary Geology. 1988. Vol. 55, pp. 20-41.
 12. Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. Sed. Petrol. 1988. Vol. 58, pp. 820-829.
 13. Nesbitt H.W., Young G.M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature. 1982. V. 299, pp. 715-717.
 14. Roser B.D., Korsch R.J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/ Na2O ratio. J.Geol. 1986. Vol. 94. № 5, pp. 635.