RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

O.A. Кравченко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Літологічні характеристики піщаної товщі новопетрівської світи Краснокутського титано-цирконієвого родовища
O.A. Кравченко
Анотація

На основі літологічних характеристик піщаної товщі міоцену Краснокутського родовища проведено літостратиграфічне розчленування новопетрівської світи (верхня, середня та нижня підсвіти). На базі отриманих літологічних характеристик (речовинних, структурних, текстурних) виконано узагальнення по літофаціальному складу та умовам утворення порід виділених підсвіт.

Ключові слова
літостратиграфія; літологія; Міоцен; титано-цирконієве родовище; новопетрівська підсвіта
Повний текст
Посилання
  1. Петтиджон Ф. Дж. Осадочные породы / Ф. Дж. Петтиджон. – Москва: Недра, 1981. – 751 с.
  2. Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород. В 2-х томах. Т.1 / Л.В. Пустовалов. – Ленинград, Гостоптехизд, 1940. – 420 с.
  3. Романов И. С. Геология и условия образования циркониево-титановых россыпей Днепровско-Донецкой впадины / И.С. Романов. – Киев: Наукова думка, 1976. – 174 с.
  4. Романов И.С. Отчет Сумской геологосьемочной партии №17. Комплексная геологическая карта листа М-36-71-В (Краснокутск). М 1: 50 000. В 5 кн. / И.С. Романов, И.Б. Злочевская. – Киев, 1958, - Кн.1. – 203 с.
  5. Рухин Л. Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах / Л. Б. Рухин. – Ленинград: Недра, 1969. – 703 с.
  6. Стадніченко С. М. Методика використання седиментографа Mastersizer 2000 для гранулометричного аналізу й питання інтерпретації отриманих результатів / С. М. Стадніченко, В. О. Подоба // Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій: Зб. наук. пр. ІГН НАН України – Київ, 2008. – С. 269–277.
  7. Хрущев Д.П. Миоценовые титано-циркониевые розсипи Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины: стратиграфическое положение и палеогеографические условия / Д.П. Хрущев, В.Ю. Зосимович, Е.А. Кравченко и др. // Материалы международной научной конференции «Стратиграфія осадочних образований верхнего протерозоя и фанерозоя» (Киев, 23 – 26 сентября) – K.: LAT&K, 2013. – C. 151–152.
  8. Цымбал С. М. Минералогия титано-циркониевых россыпей Украины / С. М. Цымбал, Ю. А. Полканов. – Киев: Наукова думка, 1975. – 247 с.