RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.І. Несіна

ТОВ «Vikoil ЛТД», Київ, Україна

Картування палеорусел в московських відкладах центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини (за даними сейсморозвідки)
Н.І. Несіна
Анотація

В результаті застосування сейсмофаціального аналізу в центральній частині Північного борту ДДЗ, на погоризонтних зрізах сейсмічного кубу закартовано амплітудні аномалії, описані, як палеорусла у верхньомосковських відкладах середнього карбону.

Ключові слова
карбон; сейсмофаціальний аналіз; палеорусла; ДДЗ; вуглеводні; погоризонтні зрізи
Повний текст
Посилання
  1. Атлас родовищ нафти і газу України / [М. М. Іванюта, В. О. Федишин, Б. І. Денега та ін.]. – Львів: УНГА, 1998. – 1421 с.
  2. Буш Д. А. Стратиграфические ловушки в песчаниках. Методика исследований / Д. А. Буш. – Москва: Мир, 1977. - 215 с.
  3. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Стратиграфия / [Д. Е.Айзенверг, О. И. Берченко, Н. Е. Бражникова и др.]. – Киев: Наукова думка, 1988. - 148 с.
  4. Мартинюк Л. Перспективні сейсмолітофації в кам’яновугільних відкладах північного борту зони стикування Дніпровського та Донецького осадових басейнів при пошуках покладів нетрадиційних вуглеводнів / Л. Мартинюк, І. Карпенко, О. Окрепкий. // Геолог України. – 2013. – №3. – С. 87–92.
  5. Муромцев В. С. Электрометрическая геология песчаных тел - литологических ловушек нефти и газа / В. С. Муромцев. – Ленинград: Недра, 1984. – 260 с.
  6. Нежданов А. А. Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных / А. А. Нежданов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2000. – 133 с.
  7. Проблема фациальной диагностики песчаных тел и пути ее решения / А. Е.Лукин, П. М. Коржнев, А. Д. Науменко, С. В. Окрепкий. // Геологический журнал. – 2012. – №2. – С. 7–21.
  8. Ригби Д. Условия древнего осадконакопления и их распознавание / Д. Ригби, У. Хемблин. – Москва: Мир, 1974. – 323 с.
  9. Krawczynski L. Sequence stratigraphic interpretation integrated with 3-D seismic attribute analysis in an intracratonic setting : Toolachee formation, Cooper Basin, Australia: Master’s Thesis / Krawczynski Lukasz – Queensland: Queensland University of Technology, School of Natural Resource Sciences, 2004. – 186 p.