RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.М. Жабіна

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Седиментаційна модель карбонатного комплексу верхньої юри – нижньої крейди в Українському Передкарпатті
Н.М. Жабіна
Анотація

В Українському Передкарпатті відклади оксфорду – валанжину складають єдиний карбонатний комплекс. В його складі виділено сім типів розрізу: передрифовий, рифовий, зарифовий, перехідний, лагунний, периферійний. Охарактеризовані умови їх формування. Визначено головні стадії седиментації цих відкладів, що пов’язані з евстатичними змінами: оксфорд, межа оксфорду і кімериджу, ранній кімеридж, пізній кімеридж – ранній титон, пізній титон – ранній беріас, межа раннього і пізнього беріасу, пізній беріас – валанжин. Створена седиментаційна модель цих відкладів.

Ключові слова
седиментаційна модель; типи розрізів; фації; верхня юра; нижня крейда; Українське Передкарпаття
Повний текст
Посилання
  1. Анікеєва О. В. Зміна біоценозів рифобудівних організмів на протязі пізньої юри (Передкарпатський прогин) / Анікеєва О. В. // Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії. – Наук. праці ІГН НАНУ. – К., 2002. – С. 46–48.
  2. Анікеєва О.В. Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія: автореф. дис… канд. геол. наук: спец. 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія. – К., 2005. – 24 с.
  3. Жабіна Н. М. Еволюція поясів верхньоюрського карбонатного шельфу на території Українського Передкарпаття / Жабіна Н. М., Анікеєва О. В. // Доповіді НАН України. – 2003.– №8. – С.118–122.
  4. Жабіна Н.М. Оновлена стратиграфічна схема верхньої юри–неокому Українського Передкарпаття / Жабіна Н.М., Анікеєва О.В. // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – № 3. – 2007. – С. 46–56.
  5. Объяснительная записка к региональной стратиграфической схеме юрских отложений Предкарпатского прогиба и Волыно-Подольской окраины Восточно-Европейской платформы / [В. Г. Дулуб, М. И. Бурова, В. С. Буров, И. Б. Вишняков]. – Л.: ВСЕГЕИ, 1986. – 58 с.
  6. Пояснювальна записка до стратиграфічної схеми юрських відкладів Передкарпаття (Стрийський юрський басейн) / [Дулуб В. Г., Жабіна Н. М., Огороднік М. Є., Смірнов С. Є.]. – Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2003. – 30 с.+ схема.