RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець

Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна

Геолого- та хіміко-палеоокеанографічні аспекти седиментогенезу Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетис
Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець
Анотація

Дана робота являє собою науковий синтез результатів досліджень авторів з проблеми «Геологічна і хімічна палеоокеанографія Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетіс». Вивчення процесів осадонагромадження, які проходили в межах давньої континентальної окраїни, дало можливість дослідити особливості теригенної, едафогенної і біогенної седиментації та ідентифікувати в літологічному літописі докембрію-фанерозою серію аноксичних подій, з якими пов’язаний цілий ряд корисних копалин в регіоні. Аналіз даних про геологічну і геохімічну природу сучасного апвелінгу в Світовому океані та одержані результати про природу апвелінгового процесу в тетидній частині Карпато-Чорноморського регіону в мезозой-кайнозої дав підставу виділити серед відомих осадових формацій морського (океанського) ряду окремий їх генетичний тип – «апвелінгова формація», який і пропонується ввести у вчення про осадові утворення, а цей новий науковий напрям у геологічній палеоокеанографії виділяти під назвою «апвелінгова геологія» і розглядати його як самостійний розділ в науках про Землю.

Ключові слова
геологічна і хімічна палеоокеанографія; давня континентальна окраїна; Тетис; апвелінгова формація; аноксичні події
Повний текст
Посилання
  1. Пастернак С. І. Волино-Поділля у крейдовому періоді / С.І. Пастернак, Ю.М. Сеньковський, В.І. Гаврилишин. – Київ: Наукова думка, 1987. – 260 с.
  2. Сеньковский Ю.Н. Литогенез кремнистых толщ юго- запада СССР / Ю.М. Сеньковський. – Київ: Наукова думка, 1977. – 280 с.
  3. Сеньковский Ю.Н. Палеоокеанография Карпатского мелового апвеллинга / Ю.Н. Сеньковский // Геол. журн. – 1978. – №6. – С.54-64.
  4. Сеньковский Ю.Н. Палеогеографические реконструкции положения территории нефтегазоносных провинций Украины в фанерозое / Ю.Н. Сеньковский, Н.В. Демченко // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1988. – №70. – С. 13-22.
  5. Сеньковський Ю. Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс. / Ю. Сеньковський, К. Григорчук, В. Гнідець, Ю. Колтун. – Київ: Наукова думка, 2004. – 172 с.
  6. Сеньковський Ю. М., Палій В.М., Радковець Н.Я., Колтун Ю.В. Палеоокеанографічні та геохімічні умови седиментації верхньовендських «чорносланцевих» фосфоритоносних відкладів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи / Ю.М. Сеньковський, В.М. Палій, Н.Я. Радковець, Ю.В. Колтун. // Геол. журн. – 2012а, – №1. – С. 22-30.
  7. Сеньковський Ю.М. Безкисневі події океану Тетіс / Ю.М. Сеньковський, Ю.В. Колтун, К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Н.Я. Радковець – Київ: Наукова думка, 2012б. – 184 с.
  8. Schlanger S.O., Jenkyns H.C., 1976. Cretaceous oceanic anoxic events: causes and consequences. Geologie en Mijnbouw, № 3-4, pp. 179-184.