RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Архів
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2015 рік, том 8.

Збірник містить результати наукових досліджень Інституту геологічних наук НАН України, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України, літології, геології морів і океанів, стратиграфії.

Охоплено широкий спектр сучасних проблем літології — від загальних питань історії досліджень, теорії літогенезу, сучасних методів літологічних досліджень, регіональних проблем літології, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Видання для геологів, літологів, фахівців з морської геології, геохімії, геології нафти і газу.

ЗМІСТ
Палеоокеанографія та палеоседиментогенез
Геолого- та хіміко-палеоокеанографічні аспекти седиментогенезу Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетис
Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець
с. 11 - 16
Зміна умов відкладонакопичення на північно-західному шельфі Чорного моря в пізньому плейстоцені – голоцені
Н.В. Тюлєнєва
с. 17 - 23
Геолого-палеоокеанографічні умови формування нижньомайкопських відкладів Азово-Керченського регіону
В.П. Гнідець, А.О. Ревер (Андріяшева)
с. 24 - 31
Питання вивчення осадового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів
Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь, С.А. Люльєва
с. 32 - 62
Геологічна палеоокеанографія ранньоеоценового осадового комплексу Чорноморського сегменту Тетіса
В.Б. Ревер
с. 63 - 67
Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції
В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко
с. 68 - 121
Ритмічність карбонатного осадконакопичення в пізньокрейдову епоху на північно-західному шельфі Чорного моря
І.І. Іщенко
с. 122 - 125
Геологічна палеоокеанографія Переддобрудзького сегменту Тетіса у девонський час
Л.Б. Кошіль, В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук
с. 126 - 131
Деякі актуальні проблеми літології
В.А. Баранов
с. 132 - 138
Cучасний cедиментогенез
Закономірності формування вмісту нікелю в складі седиментаційних потоків
О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш, А.О. Нікітіна, С.Г. Федосеєнков
с. 139 - 144
Літологічні передумови накопичення золота в чорноморських відкладах північно-західного шельфу Чорного моря
Н.О. Федорончук
с. 145 - 151
Вплив інтенсивності та напрямків вітрів на розподіл атмосферного аерозолю в межах прибережних зон
Є.І. Насєдкін
с. 152 - 157
Залізо-марганцеве рудонакопичення Індійського океану як характерна риса океанічного седиментогонезу
І.О. Сучков
с. 158 - 164
Cучасний мінералогенез в екзогенних системах Кримського півострова
В.А. Нестеровський, М.А. Деяк
с. 165 - 172
Гранулометричний склад пляжевих пісків Одеси, його зміни в результаті штучного на миву пляжів і вплив на біоту
Н.О. Федорончук, А.О. Снігірьова, І.О. Сучков
с. 173 - 180
Корисні копалини осадових утворень та проблеми їх освоєння
Верхньокам’яновугільні та нижньопермські антикліналі Дніпровсько-Донецької западини як потенційні резервуари газу ущільнених порід
Г.О. Кашуба, І.В. Карпенко, В.Г. Колісніченко, Б.І. Лелик
с. 181 - 189
Комплексування літологічної і тектонічної інформації при розв’язанні задач нафтогазопошукових проблем
Т.А. Мельниченко
с. 190 - 197
Газоносність сланцевих та ущільнених алеврито-піщаних порід нижньокам’яновугільного комплексу північно-західної частини Дніпровсько Донецької западини
К.К. Філюшкін
с. 198 - 205
Літолого-фаціальні аспекти прогнозування скупчень неконвенційних вуглеводнів у відкладах нижньовізейського карбонатногоого комплексу Дніпровсько-Донецької западини
С.Г. Вакарчук
с. 206 - 211
Нові дані про генезис олов’яних розсипів в північно-західній частині Українського щита
Л.С. Галецький, О.О. Ремезова, Н.М. Чернієнко, О.В. Яременко, Л.С. Ковриженко
с. 212 - 220
Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації Слов’янської брахіантикліналі
М. В. Алексєєнкова
с. 221 - 232
Інтегральна геологічна модель Солотвинської структури як інструмент оцінки геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі
С.Б. Шехунова, М.В. Алексєєнкова, С.М. Стадніченко, Н.П. Сюмар
с. 233 - 250
З історії літології
Микола Васильович Логвиненко (14.10.1914–17.06.1998) с. 251 - 255