RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Л.Б. Кошіль, В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, м. Львів

Геологічна палеоокеанографія Переддобрудзького сегменту Тетіса у девонський час
Л.Б. Кошіль, В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук
Анотація

Розглянуті геолого-палеоокеанографічні ситуації девонського осадонагромадження в межах Переддобрудзького сегменту Палеотетіса. Показано, що субсиденція та холодний клімат зумовили переважання у ранньому девоні теригенної седиментації з локальним розвитком органогенних карбонатів. Висхідні тектонічні рухи та аридізація клімату у середньому-пізньому девоні спричинили нагромадження у напів ізольованих водоймах сульфатно-карбонатних утворень циклічної будови, що визначалося коливаннями відносного рівня моря.

Ключові слова
Палеотетіс; Переддобрудзький прогин; седиментогенез; обстановка седиментації
Повний текст
Посилання
  1. Бондаренко В. Г. Про органогенні побудови півдня України в зв’язку з їх нафтогазоносністю / В. Г. Бондаренко, А. М. Скорик, З. Щ. Рамська // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – № 3. – С. 22–27.
  2. Eide E.A. (coord.), 2002. BATLAS. Mid Norway plate reconstructions atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, 75 р.
  3. Garland J., 1997. Middle to Upper Devonian (Givetian and Frasnian) Shallow-Water Carbonates of Western Europe: Facies Analysis and Cyclicity. A thesis submitted in partial fulfilment of the degree of Doctor of Philosophy at the Department of Geological Sciences, University of Durham, 438 р.
  4. Літогенез девонських відкладів Придобрудзького прогину (палеоокеанографія, седиментаційна циклічність, форму- вання порід-колекторів) / В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, Б. М. Полухтович, В. О. Федишин. – К.: Український Держав- ний Геологорозвідувальний Інститут, 2003. – 96 с.
  5. Гнідець В. Нові дані з літології нижньодевонських відкладів Переддобрудзького прогину / В. Гнідець, К. Григорчук, Л. Кошіль // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2014. – № 1-2 (166-167). – С. 64–74.
  6. Joachimski M.M., Breisig S., Buggisch W., 2009. Devonian climate and reef evolution: Insights from oxygen isotopes in apatite. Earth and Planetary Science Letters, No 284, pp. p 599–609.
  7. Палеогеографический атлас Северной Евразии / ред. В. Г. Казьмин, Л. М. Натапов; Институт тектоники литосферных плит. – Москва, 2000. – 26 с.
  8. Nikishin A.M., Ziegler P.A., Stephenson R.A., Cloetingh S.A.P.L., Fume A.V., 1996. Late Precambrian to Triassic history of the East European Craton: dynamics of sedimentary basinevolution. Tectonophysics, No 268, pp. 23-63.
  9. Vail P.R., Mitchum R.M. Thompson S., 1977. Seismic stratigraphy and global changes of sea level. Part 4: global changes of sea level. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, No 26, pp. 83-97.