RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш, А.О. Нікітіна

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

С.Г. Федосеєнков

Державна установа «Науковий гідрофізичний центр НАН України», Запоріжжя

Закономірності формування вмісту нікелю в складі седиментаційних потоків
О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, Г.М. Іванова, С.М. Довбиш, А.О. Нікітіна, С.Г. Федосеєнков
Анотація

Тривалі спостереження за розподілом важких металів у речовині седиментаційних потоків у атмосферному та водному середовищах проводяться співробітниками відділу сучасного морського седиментогенезу Інституту геологічних наук НАН України на базі експериментального полігону Морського гідрофізичного інституту (південний берег Криму, район смт. Кацівелі). Технічна складова реалізації досліджень – безперервний відбір зразків еолової речовини з вертикальних та горизонтальних атмосферних потоків, морської зависі на різних глибинах за допомогою седиментаційних пасток. Зібраний за час досліджень фактичний матеріал дозволив зробити узагальнення щодо основних закономірностей розподілу ряду важких металів, і зокрема, нікелю в натурній речовині седиментаційних потоків зони стику «суходіл-море».

Ключові слова
седиментаційні потоки; важки метали; зона стику «суходіл-море»
Повний текст
Посилання
  1. Барбашев С.В. Радиоактивное и химическое загрязнение почвы и растительности в районе Запорожской АЭС / С.В. Барбашев, Н.А.Верховецкий, Б.С. Пристер. – Москва: ИАЭ им. Курчатова И.М., 1991. – 82 с.
  2. Безбородов А.А. Физико-химические аспекты взаимодействия океана и атмосферы / А.А. Безородов, В.Н. Еремеев. – К.: Наукова думка, 1984. – 191 с.
  3. Гайдаш Ю.К. Распределение тяжелых металлов в почвах лесных и агробиоценозов / Ю.К. Гайдаш // Тяжелые металлы в окружающей среде и охрана природы. – 1988. – С. 76–78.
  4. Глаголева М.А. Формы миграции элементов в речных водах / М.А. Глаголева // К познанию диагенеза осадков. – 1959. – С. 5–28.
  5. Горбенко Ю.А. Динамика распределения элементов во взвеси Черного моря / Ю.А. Горбенко, А.Ю. Митропольский // Доповіді АН УРСР. – 1976. – №8. – С. 675–678.
  6. Жовинский Э.Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева. – К.: Наукова думка, 2002. – 213 с.
  7. Митропольский А.Ю. Геохимия Черного моря / А.Ю. Митропольский, А.А. Безбородов, Е.И. Овсяный – К.: Наукова думка, 1982. – 144 с.
  8. Насєдкін Е.І. Моніторинг седиментаційних процесів у зоні взаємодії суходолу та моря / Е.І. Насєдкін, О.Ю. Митропольський, Г.М. Іванова – Севастополь, НВЦ «ЕКОСІ-Гідрофізика», 2013, с. 38-52.
  9. Перельман А.И. Геохимия / А.И. Перельман. – М.: Высшая школа, 1989. – 527 с.
  10. Техногенное загрязнение и процессы естественного самоочищення Прикавказской зоны Черного моря / [ред. И.Ф. Глумов, М.В. Кочетков] – М.: Недра, 1996. – 502 с.