RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.О. Федорончук

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса

ЛІТОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ЗОЛОТА В ЧОРНОМОРСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ
Н.О. Федорончук
Анотація

Для шельфових відкладів Чорного моря характерна наявність тонкого золота, причому його накопичення відбувається в різних теригенно- мінералогічних провінціях шельфу і не пов’язане з якимось одним джерелом. Тонке золото носить різногенетічний характер, а розподіл його у відкладах вкрай нерівномірний. Найбільш високі вмісти золота спостерігаються в Дніпровському жолобі, поблизу Тендрівської коси й Жебриянської бухти.

В сучасних відкладах шельфу високий вміст золота часто спостерігається в багатокомпонентних погано сортованих відкладах – мулистих і піщанистих черепашниках.

В сучасних відкладеннях Дніпровського жолоба накопичення тонкого золота приурочено до крупноалевритових відкладів, при цьому спостерігається висока негативна кореляція вмісту золота і псефіту, який в цих відкладеннях представлений виключно черепашковим матеріалом. Позитивні кореляції з вмістом у відкладах крупного алевриту свідчать про те, що визначальним для накопичення тонкого золота в морських відкладеннях є гідродинамічний режим.

Поблизу Тендрівської коси тонке золото виявляє тенденцію до накопичення у відкладах з підвищеним вмістом важкої фракції, виявлені позитивні кореляційні залежності вмісту золота з вмістом у відкладах циркону, ільменіту й анатазу.

В районі Жебриянської бухти та острову Зміїний максимальні вмісти золота відзначаються в добре сортованих дрібнопіщаних відкладах. Літологічний контроль накопичення тонкого золота у відкладах проявляється по-різному на різних ділянках північно-західного шельфу Чорного моря і в різних фаціальних умовах.

Ключові слова
тонке золото; донні відклади; Чорне море
Повний текст
Посилання
 1. Федорончук Н.О. Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря / Н.О.Федорончук // Авторерат дисертації – Одеса: «Астропринт». – 2001. – 20 с.
 2. Федорончук Н.О. Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков, В.П. Резнік, В.Г. Іванов // Геологічний журнал. – 2001. – №3. – С. 41-52.
 3. Федорончук Н.А. Тонкое терригенное и аутигенное золото в морских отложениях / Федорончук Н.А., Сучков И.А. // Збірник наукових праць ІГН НАНУ. Вип.5. – 2012. – С. 219-226.
 4. Федорончук Н. О. Літолого-фаціальні та мінералогічні передумови накопичення тонкого золота у новоевксинських відкладах Дніпровського жолоба (північно-західний шельф Чорного моря) / Н. О. Федорончук, І. О. Сучков, І.О. Мудров, І.О. Гончарова // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2013. – № 2. – С. 64-75.
 5. Иванова А.М. Мелкое и тонкое золото в шельфовых областях Мирового океана / А.М. Иванова, Е.Н. Крейтер // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2006. – №2. – С. 30-49.
 6. Резник В. П. Некоторые проблемы морского тонкого золота (северо-западный шельф Черного моря) / В.П. Резник // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – К.: ОМГОР НАН Украины. – 1999. – С. 147-151.
 7. Резник В. П. Тонкое золото в морских и океанических осадках / Резник В. П., Федорончук Н. А. // Литология и полезные ископаемые. – 2000. –№4. – С. 355-363.
 8. Резнік В.П. Тонкі рудні мінерали в відкладах північно-західного шельфу Чорного моря. Особливості розповсюдження / В.П. Резник // Геологічний журнал – 2003. – № 2. – С. 99-111.
 9. Шнюков Е. Ф. Поиски месторождений мелкого и тонкого золота в Азово-Черноморском регионе – важная геологическая проблема ХХI века / Шнюков Е. Ф. // Геологические проблемы Черного моря. – Киев. – 2001. – С. 11-22.
 10. Шнюков Е.Ф. Минеральные богатства Черного моря. / Е.Ф. Шнюков, А.П. Зиборов – Киев: Изд. НАН Украины. – 2004. – 290 с.
 11. Острів Зміїний. Екосистема прибережних вод: монографія / Сминтина В.А., Медінець В.І., Сучков І.О., Федорончук Н.О. та ін.; відп. ред. В.І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – ХІІ, 228 с.
 12. Сучков И.А. К геоморфологии северо-западного шельфа Черного моря / И.А. Сучков // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – К., 1999. – С. 365–370.
 13. Юшин О.О. Генетичні особливості золотоносних розсипів Азово-Чорноморської провінції / Юшин О.О. // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – К. 2009. – С. 200–203.