RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Є.І. Насєдкін

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Вплив інтенсивності та напрямків вітрів на розподіл атмосферного аерозолю в межах прибережних зон
Є.І. Насєдкін
Анотація

Стаття присвячена натурним дослідженням впливу гідрометеорологічних умов на якісний та кількісний склад речовини седиментаційних потоків в атмосферному середовищі в межах району прибережної ділянки акваторії Чорного моря. Щоденна фіксація на протязі декількох років таких показників, як частота, напрямки та швидкість вітрів, щомісячний відбір проб еолового матеріалу з атмосферних потоків різної спрямованості дозволили створити відповідну базу даних, провести аналітичні дослідження та виявити ряд залежностей. Дослідження показали, що вивчення механізмів надходження еолових потоків з території суходолу в акваторію моря доцільне не тільки для пізнання перебігу седиментаційних процесів в межах зони взаємодії «суходіл – море», але і визначення закономірностей перенесення забруднювальних речовин.

Ключові слова
седиментаційні потоки; атмосферний аерозоль; сила вітрів; мінеральний склад; важкі метали; ґрунти суходолу; органічна речовина
Повний текст
Посилання
  1. Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние / В.В. Добровольский – Москва: Мысль, 1983. – 271 с.
  2. Гунько С.О. Кадмій у грунтах міста Дніпродзержинськ / С.О. Гунько // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 24–30.
  3. Ємельянов В.О. Актуальність та передумови створення системи спостережень за станом природних комплексів в зоні взаємодії суходолу та моря / В.О. Ємельянов В.О., Є.І. Насєдкін, Г.М. Іванова // Зб.наук.праць ІГН НАН України. – 2010. – №.3. – С. 165–169.
  4. Митропольський О.Ю. Комплексний геоекологічний моніторинг шельфу – необхідна умова достовірної оцінки сучасного стану морських екосистем / О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін, Ю.Д. Степаняк, О.С. Кузнєцов. // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. – 2005. – № 13. – С. 111–116.
  5. Насєдкін Є.І. Моніторинг седиментаційних процесів у зоні взаємодії суходолу та моря / Є.І. Насєдкін, О.Ю. Митропольський, Г.М. Іванова. – Севастополь : Екосі-Гідрофізика, 2013 – 295 с.