RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Г.О. Кашуба, І.В. Карпенко, В.Г. Колісніченко

ТОВ «Надра інтегровані рішення», м. Київ

Б.І. Лелик

ТОВ «Тутковський управління проектами», м. Київ

Верхньокам’яновугільні та нижньопермські антикліналі Дніпровсько-Донецької западини як потенційні резервуар и газу ущільнених порід
Г.О. Кашуба, І.В. Карпенко, В.Г. Колісніченко, Б.І. Лелик
Анотація

Основні перспективи з постановки тематичних та пошукових робіт на нетрадиційні джерела газу (неконвенційного) пов’язуються з потенційними резервуарами газу ущільнених порід, приурочених до верхньокам’яновугільних та нижньопермських антикліналей Дніпровсько-Донецької западини. За результатами досліджень обґрунтовуються умови знаходження покладів газу в цих структурах, які відносяться на даний час до неперспективних. Визначені ролі підстеляючої (газогенеруючої) та перекриваючої (екрануючої) товщ. Обґрунтовані шляхи міграції газу в умовах діючих родовищ та їх вплив на корегування запасів у часі. Наданий перелік прогнозно-перспективних об’єктів для постановки тематичних та пошукових робіт на вуглеводні ущільнених порід.

Ключові слова
газ ущільнених порід; міграція газу; родовища; Дніпровсько-Донецька западина
Повний текст
Посилання
 1. Атлас родовищ нафти і газу України: в 6 т. Т. 1, 2, 3 / УНГА, за заг. ред. М.М. Іванюти, В.О. Федишина, Б.І. Денеги, та ін. − Львів, 1998.
 2. Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины: [монография]: в 3-х т. / Анциферов А.В., Голубев А.А., Канин В.А. и др. – Донецк: Вебер, 2010.− Т. 2: Угольные и газовые месторождения Северо-Восточного Донбасса, окраин Большого Донбасса, Днепрвско-Донецкой впадины и Львовско-Волынского бассейна. − 478 с.
 3. Жикаляк М.В. Геолого-технологічні передумови розвитку метанодобувної галузі в Донбасі / М.В.Жикаляк// Геотех. механика. – 2010. – Вып.87. – С. 167-185.
 4. Загороднюк П.А. Перспективы наращивания ресурсной базы углеводородного сырья на действующих месторождениях нефти и газа /Загороднюк П.А., Кашуба Г.А // Нефть. Газ. Новации. – 2011. −№ 4. – С. 70–72.
 5. Закономерности размещения и прогнозирования значительных скоплений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине / Евдощук Н.И., Кабышев Б.П., Пригарина Т.М. и др. − Киев: Наук.думка, 1998. – 207 с.
 6. Лукин А.Е. О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли /Лукин А.Е. − Киев.: Доп. НАН України, 2011. −№ 3. – С. 114-123.
 7. Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геологический журнал. 2010. № 3. – С. 17-33.
 8. Метан вугільних товщ Донбасу: проблеми та перспективи видобування / Вакарчук С.Г., Довжок Т.Є., Карпенко І.В. та ін. // Геотехн. механіка: Міжвідом. зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 102. – С. 217-222.
 9. Перспективи газоносності сланцевих відкладів східного сектора Дніпровсько-Донецької западини / Михайлов В., Огар В., Зейкан О. та ін. // Геолог України. 2011. − № 3-4. – С. 55-61.
 10. Рудько Г., Перспективи видобутку вуглеводневої сировини нетрадиційного типу в Україні Рудько Г., Ловинюков В., Григіль В // Геолог України. – 2013. − № 3. – С. 101-106.
 11. Федишин В.О. Низькопористі породи-колектори газу промислового значення. Монографія./ В.О. Федишин. – К.: УкрДГРІ, 2005. − 148 с.