RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Т.А. Мельниченко

Державна наукова установа Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України, Київ

Комплексування літологічної і тектонічної інформації при розв’язанні задач нафтогазопошукових проблем
Т.А. Мельниченко
Анотація

В публікації представлена літологічна та тектонічна інформація по Азово-Чорноморському регіону, Норвезькому морю, Мексиканській затоці, Тамані з метою демонстрації необхідності комплектування інформації, отриманої геофізичними, літолого-стратиграфічними, геохімічними методами дослідження для виділення основних позитивних критеріїв пошуку нафти і газу. Для покращення розв’язання нафтогазопошукових проблем в геології тектонічна та літологічна інформація може бути доповнена даними, отриманими методом дистанційного зондування Землі, який використовується в світовій практиці для виявлення нафтових плям, виходів газу на морській поверхні та ін.

Ключові слова
поклади нафти та газу; літологічні і тектонічні критерії; геолого-геофізична інформація; дегазація; флюїди
Повний текст
Посилання
  1. Гожик П.Ф. Нафтогазоносність світового континентального схилу/ П.Ф. Гожик, В.О. Краюшкін, В.П. Клочко // Геол. журн. – 2005. – № 1. – С. 7–22.
  2. Гожик П.Ф. Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії. 1. Теоретичні та прикладні засади пошуків вуглеводнів в Азово-Чорноморському секторі України за комплексом геолого-структурно-термоатмогеохімічних досліджень/ П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький, В.В. Гладун, Н.В. Маслун, Т.О. Знеменська, С.Д. Аксьом, Г.В. Клюшина, О.М. Іванік, В.П. Клочко, П.М. Мельничук, В.М. Палій, О.Г. Цьоха // Київ: Логос. 2010. – С. 9–21.
  3. Григорчук К.Г. Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну. Ст. 2. Ранній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез / К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Л.В. Баландюк // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2009. – № 2 (147). – С. 71–83.
  4. Іванюта М.М. Атлас родовищ нафти і газу України. Т.6. Південний нафтогазоносний регіон/ гол. ред. М.М. Іванюта // Львів: Центр Європи. 1998. – 224 с.
  5. Іщенко І.І. Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій / І.І. Іщенко // Геол. журн. – 2014. – № 1(346). – С. 43–53.
  6. Собисевич А.Л. Глубинное строение грязевого вулкана горы Карабетовой / А.Л. Собисевич, А.В. Горбатиков, А.Н. Овсюченко // Доклады Академии наук. – 2008. – № 4.– С. 542–546.
  7. Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря/ Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков // Киев: Логос, 2013, 384 с.
  8. Hustoft S., Bunz S. and Mienert J. Three-dimensional seismic analysis of the morphology and spatial distribution of chimneys beneath the Nyegga pockmark field, offshore mid-Norway. Department of Geology, University of Tromsø, Tromsø, Norway. The Authors Journal Compilation r Blackwell Publishing Ltd, European Association of Geoscientists & Engineers and International Association of Sedimentologists. – 2010. – Vol. 22, p.p. 465–480.
  9. Using Satellite Radar Imagery to Detect Leaking Abandoned Oil Wells on the U.S. Outer Continental Shelf. [Електронний ресурс] // Advanced Resources International, Incorporated 1110 North Glebe Road, Suite 600 Arlington, Virginia 22201 U.S.A. – 2001. – http://www.bsee.gov/Technologyand-Research/Oil-Spill-Response-Research/Reports/300-399/355AA/.
  10. Новое исследование Энергетического центра бизнесшколы СКОЛКОВО: «Нетрадиционная нефть: станет ли бажен вторым Баккеном?» [Електронний ресурс] // Rogtec russian oil and gas technologies. – 2013. Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/VjY95o