RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

К.К. Філюшкін

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Вишневе

ГАЗОНОСНІСТЬ СЛАНЦЕВИХ ТА УЩІЛЬНЕНИХ АЛЕВРито-ПІЩАНИХ ПОРІД НИЖНЬОКАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ Дніпровсько-Донецької западини
К.К. Філюшкін
Анотація

У статті наведені результати досліджень перспектив пошуку газу нетрадиційного типу у сланцевих та ущільнених алеврито-піщаних породах нижньокам’яновугільного комплексу північно-західної частини ДДЗ. На основі комплексного аналізу геолого-промислових матеріалів встановлено стратиграфічну приуроченість, літологічну характеристику та територіальну поширеність порід перспективних на пошуки неконвенційного газу.

Ключові слова
сланцеві породи; ущільнені породи; газ; нетрадиційний тип
Повний текст
Посилання
 1. Стратиграфічна приуроченість, літологічна характеристика та територіальна поширеність осадових відкладів палеозою, перспективних на пошуки газу нетрадиційного типу у Східному регіоні України / С. Г.Вакарчук, Т. Є. Довжок, К. К. Філюшкін, А. М. Вертюх. // Збірник наукових праць інституту геологічних наук НАН України. – 2012. – №5. – С. 174–178.
 2. Потенціал газу неконвенційного типу в Східному нафтогазоносному регіоні України / С. Г.Вакарчук, Т. Є. Довжок, М. В. Харченко, К. К. Філюшкін. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2014. – №2(65). – С. 53–58.
 3. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга V. Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти у Східному нафтогазоносному регіоні України / [С. Г. Вакарчук, О. Ю. Зейкан, Т. Є. Довжок та ін.]. – Київ: ТОВ «ВТС ПРИНТ», 2013. – 240 с.
 4. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VІ. Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України / [С. Г. Вакарчук, Т. Є. Довжок, К. К. Філюшкін та ін.]. – Київ: ТОВ «ВТС ПРИНТ», 2014. – 208 с.
 5. Звіт про науково-дослідну роботу. Виконати кількісну оцінку прогнозних ресурсів нетрадиційного газу центральнобасейнового типу та зональний прогноз нафтогазоносності актуальних ділянок ДДЗ / [Т. М. Пригаріна, Б. П. Кабишев, Ю. Б. Кабишев та ін.]. – Чернігів: ЧВ УкрДГРІ., 2002. – 125 с.
 6. Гурский Д. С. Сланцевый газ и проблемы энергообеспечения Украины / Д. С. Гурский. // Мінеральні ресурси. – 2010. – №1. – С. 3–8.
 7. Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа / А. Е. Лукин. // Геол. журн. – 2010. – №3. – С. 17–33.
 8. Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 2. Черносланцевые формации Украины и перспективы их газоносности в Волыно-Подолии и Северо-Западном Причерноморье / А. Е. Лукин. // Геол. журн. – 2010. – №4. – С. 7–24.
 9. Лукин А. Е. Перспективы сланцевой газоносности Днепровско-Донецкого авлакогена / А. Е. Лукин. // Геол. журн. – 2011. – №1. – С. 21–41.
 10. Перспективи газоносності ущільнених порід нафтогазоносних басейнів України / [В. А. Михайлов, Ю. З. Крупський, О. М. Ккарпенко та ін.]. – Київ: ДНВП «Геоінформ України», 2011. – 178 с.
 11. Хант Д. Геохимия и геология нефти и газа. / Дж Хант. – Москва: Мир, 1982. – 704 с.