RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

С.Г. Вакарчук

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Вишневе

Літолого-фаціальні аспекти прогнозування скупчень неконвенційних вуглеводнів у відкладах нижньовізейського карбонатного комплексу Дніпровсько-Донецької западини
С.Г. Вакарчук
Анотація

У статті наведені результати досліджень перспектив пошуку неконвенційних вуглеводнів у відкладах нижньовізейського карбонатного комплексу Дніпровсько-Донецького грабену. На основі аналізі основних критеріїв оцінки перспектив пошуку неконвенційних вуглеводнів (літологічного складу, ступеня термальної зрілості, фільтраційно-ємнісних властивостей, вмісту органічної речовини, глибини залягання) визначено характер розповсюдження перспективних порід в межах різних фаціальних зон нижньовізейського карбонатного комплексу. Показана роль літолого-фаціальних досліджень при пошуках неконвенційних вуглеводнів.

Ключові слова
Дніпровсько-Донецький басейн; нижньовізейський карбонатний комплекс; нетрадиційні вуглеводнів; літологія
Повний текст
Посилання
  1. Лукин А. Е. Турнейско-нижневизейский рифогенно-карбонатный комплекс Днепровско-Донецкой впадины и общие проблемы формирования раннекаменноугольных нефтегазоносных рифов / А. Е. Лукин, С. Г. Вакарчук. // Геологічний журнал. – 1999. – №2. – С. 21–33.
  2. Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа / А. Е. Лукин. // Геол. журн. – 2010. – №3. – С. 17–33.
  3. Лукин А. Е. Перспективы сланцевой газоносности Днепровско-Донецкого авлакогена / А. Е. Лукин. // Геол.журн. – 2011. – №1 – С.21 - 41.
  4. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VІІІ. Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / [В. А. Михайлов, С. Г. Вакарчук, О. Ю. Зейкан та ін.]. – Київ: НІКА-ЦЕНТР, 2014. – 280 с.
  5. Shale Gas Opportunities in Ukraine: Geological Settings, Reserves Assessment and Exploration Problems [Електронний ресурс] / [S. G. Vakarchuk, V. V. Gladun, T. E. Dovzhok та ін.] // Brisbane, Australia, 5-10 August 2012. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: Abs. CD-ROM 34th IGC.
  6. Вакарчук С. Г. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини в зв’язку з нафтогазоносністю / С. Г. Вакарчук. – Чернігів: ЦНТЕ І, 2003. – 163 с.
  7. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VІ. Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України / [С. Г. Вакарчук, Т. Є. Довжок, К. К. Філюшкін та ін.]. – Київ: ТО В «ВТС ПРИНТ», 2014. – 208 с.
  8. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга V. Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти у Східному нафтогазоносному регіоні України / [С. Г. Вакарчук, О. Ю. Зейкан, Т. Є. Довжок та ін.]. – Київ: ТО В «ВТС ПРИНТ», 2013. – 240 с.