RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь, С.А. Люльєва

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Питання вивчення осадового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів
Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь, С.А. Люльєва
Анотація

У статті представлена актуалізована стратиграфічна схема еоценових відкладів Кримського і Керченського півостровів за результатами узагальнення та аналізу літолого-палеонтологічної інформації, використання біостратиграфічних розробок за різними групами мікро- і макрофосилій, а також сучасних стратиграфічних уявлень. Дослідження були проведені з дотриманням вимог Стратиграфічного кодексу України (2012 р.). У схемі, що пропонується, прийнята сучасна Міжнародна стратиграфічна шкада (2012-2014 рр.) і модернізована регіональна стратиграфічна шкала палеогену Південної України (2013 р.). Наведена літолого-палеонтологічна характеристика 18 місцевих стратиграфічних підрозділів, які входять до складу бахчисарайського, сімферопольського, новопавлівського, кумського і альмінського регіоярусів (горизонтів). Уточнені стратиграфічний об’єм, поширення та вік описаних світ, товщ, пачок, верств з фауною еоцену Кримського і Керченського півостровів. Шість місцевих стратонів є новими для Рівнинного і передгір’я Криму, Керченського півострова: кишлавська товща (бахчисарайський регіоярус); славутицька світа, вапняки глинисті з дрібними нумулітами і Assilina tenuimarginata (сімферопольський регіоярус); дмитрівська товща (бахчисарайський + сімферопольський регіояруси); мергелі і вапнисті глини з Acarinina rotundimarginata і Globogerinatheka subconglobata (новопалвський + кумський регіояруси); малобабчинська світа (бахчисарайський – альмінський регіояруси).

Ключові слова
стратиграфія; еоцен; Кримський і Керченський півострови
Повний текст
Посилання
 1. Александрова Г.Н., Щербинина Е.А. Стратиграфия и палеообстановки переходного палеоцен-эоценового интервала Восточного Крыма. Стратиграфия. Геол. корреляция. 2011. Т. 19, № 4. С. 1-27.
 2. Андреева-Григорович А.С. Зональное деление палеогеновых отложений Бахчисарая по наннопланктону. В кн.: Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. Днепропетровск, 1980. С. 52-60.
 3. Андреева-Григорович А.С. Динофлягеллятовые зоны в палеоцен-эоцене юга СССР. В кн.: Там же. Днепропетровск, 1984. C. 90-94.
 4. Андреева-Григорович А.С. Зональная стратиграфия палеогена юга СССР по фитопланктону (диноцисты и нанопланктон): Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук в форме научн. доклада. Киев, 1991. 47 с.
 5. Андреева-Григорович А.С., Олейник Э.С. Новые данные об органикостенном фитопланктоне эоценовых отложений из керна парастратотипических скважин Бахчисарая. В кн.: Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. Київ, 2008. С. 159-163.
 6. Андреєва-Григорович А.С. Зональний поділ за нанопланктоном палеогенових відкладів Бахчисарая. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1973. № 3. С. 195-197.
 7. Питанн я вивченн я оса дового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів Андреєва-Григорович А.С. Про стратиграфічне положення Ericsonia subdisticha (нанопланктон) у Криму. Там же. 1974. № 12. С. 1059-1061.
 8. Анистратенко О.Ю., Вернигорова Ю.В., Коваленко В.А., Люльева С.А., Рябоконь Т.С.. К биостратиграфии палеоген-неогеновых отложений Альминской впадины Крыма. Тектоніка і стратиграфія. 2012. Вип. 39. С. 96-110.
 9. Аристова К.Е. Пыльца и микропланктон пограничных слоев эоцена и олигоцена Юго-Западного Крыма и Закаспия и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. М., 1972. 25 с.
 10. Аристова К.Е. Пыльца и микропланктон из пограничных отложений эоцена и олигоцена южной части СССР. В кн.: Палинология кайнофита. М., 1973. С. 117-121.
 11. Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран. Киев: Наук. думка, 2011. 224 с.
 12. Бархатова Н.Н., Спринцсон В.Д. Возраст нижнеэоценовых отложений Бахчисарайского разреза Крыма по радиологическим данным. Изв. АН СССР. Сер. геол. 1973. № 3. С. 130-131.
 13. Беньямовский В.Н. Обоснование детальной стратиграфической схемы нижнего палеогена Крымско-Кавказской области. В кн.: Пути детализации стратиграфических схем и палеогеографические реконструкции. М.: ГЕОС, 2001. С. 210-223.
 14. Беньямовский В.Н. К детализации шкалы среднего эоцена Крымско-Кавказской области по планктонным фораминиферам. В кн.: Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів. Київ, 2012. С. 69-71.
 15. Березовський А.А. Бівальвії середнього і верхнього еоцену платформеної України: таксономічна ревізія, еволюція, палеогеографія і палеоекологія: Автореф. дис. … д-ра. геол. наук. Київ, 2010. 40 с.
 16. Богаєць О.Г., Проснякова Л.В., Марков П.К. Пограничні верстви еоцену і олігоцену північної частини Рівнинного Криму і характер контакту між ними. Тектоніка і стратиграфія. 1972. Вип. 1. С. 88-93.
 17. Богданович Е.М. К характеристике нижнеолигоценовых отложений Юго-Западного Крыма по нанопланктону. В кн.: Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. Київ, 2005. С. 159-162.
 18. Братишко А.В., Удовиченко Н.И. Ихтиофауна верхней части эоценовых отложений в районе Белогорска (Крым). В кн.: Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. Київ, 2007. С. 238-244.
 19. Братішко А.В. Отоліти та зуби костистих риб палеогену України: Автореф. дис. … канд. геол. наук. К., 2011. 24 с.
 20. Бугрова И.Ю., Бугрова Э.М. Разрезы палеоцена и нижнего эоцена южной части полуострова Крым. Стратиграфия. Геол. корреляция. 2015. Т. 23. № 6. С. 56-69.
 21. Б.Ф. Зернецьки й, Т.С. Рябоконь , С.А. Люль єва Бугрова Э.М. Зональное деление эоцена Бахчисарайского района Крыма по мелким фораминиферам. Изв. АН СССР. Сер. геол. 1988. № 1. С. 82-90.
 22. Бугрова Э.М. Стратиграфическое и географическое распространение верхнеэоценовых фораминифер на северной окраине бассейна Тетис. Стратиграфия. Геол. корреляция. 2001. Т. 9. № 2. С. 92-104.
 23. Бугрова Э.М. Фораминиферы и биогеография Крымского участка Перитетиса в раннем эоцене. В кн.: Геология Крыма. Спб., 2002. С. 86-92 (Учен. зап. каф. ист. геологии; Вып. 2).
 24. Бугрова Э.М., Андреев В.М., Закревская Е.Ю., Табачникова И.П.. Актуализация биостратиграфической схемы для корреляции палеогеновых отложений Кавказа, Крыма и Карпат. В кн.: Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. Київ, 2008. С. 137-143.
 25. Бугрова Э.М., Закревская Е.Ю., Табачникова И.П. Новые данные по биостратиграфии палеогена Восточного Крыма. Стратиграфия. Геол. корреляция. 2002. Т. 10, № 1. С. 83-93.
 26. Быков В.Ф. Распределение мелких фораминифер в палеоцен-нижнеэоценовых отложениях Бахчисарайского разреза. В кн.: Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского союза. М.: Недра, 1971. С. 83-85. (Тр. ВНИИГаз; Вып. 31/40).
 27. Вага Д.-Д.О. Нанопланктон палеоцен-еоцену південної периферії Східно-Європейської платформи: Автореф. дис. … канд. геол. наук. Київ, 2007. 28 с.
 28. Василенко В.К. Стратиграфия и фауна моллюсков эоценовых отложений Крыма. Л., 1952. 126 с. (Тр. ВНИГРИ, Н.с.; Вып. 59).
 29. Веселов А.А., Григорович А.С., Савенко Н.Г. К вопросу о ярусном делении палеогена СССР. Докл. АН СССР. 1973. Т. 209, № 2. С. 423-425.
 30. Волошина Г.М. Про стратиграфію палеоценових та еоценових відкладів Рівнинного Криму. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1968. № 7. С. 583-586.
 31. Волошина Г.М., Денега Б.І. Стратиграфічне розчленування палеоценових та еоценових відкладів Керченського півострова. Там же. 1969. № 4. С. 294-298.
 32. Вялов О.С. Бахчисарайский разрез палеогена. 2. Основные обнажения эоцена и олигоцена. Геология и геохимия горючих ископаемых. 1977. Вып. 48. С. 93-102.
 33. Геологические и биотические события позднего эоцена – раннего олигоцена на территории бывшего СССР. Ч. 1. Региональная геология верхнего эоцена и нижнего олигоцена. М.: ГЕОС, 1996. 314 с. (Тр. ГИН; Вып. 489).
 34. Геологические и биотические события позднего эоцена – раннего олигоцена на территории бывшего СССР. Ч. 2. Геологические и биотические события. М.:ГЕОС, 1998. 250 с. (Тр. ГИН; Вып. 507).
 35. Геологическое строение Качинского поднятия Горного Крыма (стратиграфия кайнозоя, магматические, метаморфические и метасоматические образования). М.: Изд-во МГУ, 1989. 160 с.
 36. Питанн я вивченн я оса дового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів Геология СССР. Т. 8. Крым / Ред. В.В. Меннер, А.С. Моисеев, М.В. Муратов, Д.В. Соколов. М.; Л., 1947. 732 с.
 37. Геология СССР. Т. 8. Крым. Ч. 1. Геологическое описание. М.: Госгеолиздат, 1969. 575 с.
 38. Геология шельфа УССР. Стратиграфия. Киев: Наук. думка, 1984. 183 с.
 39. Голев Б.Т. Новые данные о стратиграфическом делении эоцена Бахчисарайского района Крыма. Изв. АН СССР. Сер. геол. 1971. № 9. С. 110-121.
 40. Голев Б.Т. Стратиграфическое распределение нуммулитид и их значение для зонального деления палеогена: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. Л., 1982. 39 с.
 41. Голев Б.Т., Андреева-Григорович А.С. Нуммулитиды и нанопланктон палеогенового разреза Белокаменска (Инкерман) в Крыму. Палеонтол. сб. 1982. № 19. С. 97-106.
 42. Голев Б.Т., Андреева-Григорович А.С. О возрасте нуммулитовых известняков Крыма. Там же. 1989. № 26. С. 23-27.
 43. Голев Б.Т., Совчик Я.В. О зональном делении Бахчисарайского разреза по нуммулитидам, В кн.: Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза. М.: Недра, 1971. С. 56-65. (Тр. ВНИИ-Газ; Вып. 31/39-32/40).
 44. Горбач Л.П. Стратиграфия и фауна моллюсков раннего палеоцена Крыма. М.: Недра, 1972. 115 с.
 45. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія. Аркуші L-36-ХХІ (Чорноморське), L-36-ХХІІ (Красноперекопськ), L-36-ХХVII (Морське). К.: Державний комітет природних ресурсів України, Казенне під-во «Південекогеоцентр», 2004. Пояснювальна записка. 99 с.; 2 граф. дод.
 46. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія. Аркуші L-36-ХХVІІІ (Євпаторія), L-36-ХХХІV (Севастополь). К.: Держгеолслужба, Казенне під-во «Південекогеоцентр», 2006. Пояснювальна записка. 175 с.; 2 граф. дод.
 47. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія. Аркушs L-36-ХХІІІ (Джанкой). К.: Держгеолслужба, Казенне під-во «Південекогеоцентр», 2007. Пояснювальна записка, 83 с.; 2 аркуша геол. карт.
 48. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія. Аркуші L-36-ХХІХ (Сімферополь), L-36-ХХХV (Ялта). К.: Держгеолслужба, Казенне під-во «Південекогеоцентр», 2008. Пояснювальна записка. 143 с.; 2 граф. дод.
 49. Дикенштейн Г.Х., Безносов Н.В., Голубничая Л.И., Загоруйко В.А., Каменецкий А.Е., Моксякова А.М., Ослоповский А.П., Снегирева О.В., Хельквист В.Г., Шуцкая Е.К. Геология и нефтегазоносность Степного и Предгорного Крыма. М.: Гостоптехиздат, 1958. 146 с.
 50. Железко В.И., Козлов В.А. Эласмобранхии и биостратиграфия палеогена Зауралья и Средней Азии. В кн.: Материалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. 1999. Вып. 3. 324 с.
 51. Железняк В.Е. Микроскопическая характеристика эоценовых отложений Бахчисарайского разреза. Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1969. Т. 44, вып. 3. С. 72-81.
 52. Железняк В.Е. Стратиграфия и условия накопления позднепалеоценовых – эоценовых отложений Крыма (с привлечением методики изучения фораминифер в шлифах): Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. М., 1970. 30 с.
 53. Жижченко Б.П. Проект унифицированной схемы палеогеновых отложений южных областей Советского Союза. В кн.: Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза. М.: Недра, 1971. С. 226-232 (Тр. ВНИИГаз; Вып. 31/39-32/40).
 54. Закревская Е.Ю. Ассилины, оперкулины и раникоталии Крыма и их биостратиграфическое значение. М.: Наука, 1993. 110 с.
 55. Закревская Е.Ю. Стратиграфическое положение нуммулитовых зон Крыма. В кн.: Проблеми стратиграфії фанерозою України. Київ, 2004. С. 119-122.
 56. Закревская Е.Ю. Стратиграфическое распространение крупных фораминифер в палеогене Северо-Восточного Перитетиса. Стратиграфия. Геол. корреляция. 2005. Т. 13, № 1. С. 66-86.
 57. Закревская Е.Ю. Крупные фораминиферы палеогена Северо-Восточного Перитетиса. Систематика, зональная стратиграфия и палеогеография: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал.наук. М., 2011. 45 с.
 58. Запорожец Н.И. Распределение органикостенного фитопланктона в пограничных слоях эоцена и олигоцена в разрезе Кызыл-Джар (Крым). В кн.: Палинология: стратиграфия и геоэкология. Спб: ВНИГРИ, 2008. C. 20-23.
 59. Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины. Киев: Наук. думка, 1975. 148 с.
 60. Зелинская В.А. К вопросу о корреляции верхнеэоценовых отложений Крыма и Северной Украины (по брахиоподам). Геол. журн. 1977. Т. 37, вып. 1. С. 132-136.
 61. Зелінська В.О. Стратиграфічний розподіл молюсків і брахіопод в стратотипових свердловинах Криму. Тектоніка і стратиграфія. 1972. Вип. 4. С. 83-91.
 62. Зелінська В.О. Молюски з бодрацького ярусу Бахчисарайського району. В кн.: Матеріали до палеонтології кайнозою України. Киев: Наук. думка. 1977. С. 24-31.
 63. Зернецкий Б.Ф. Основные этапы развития нуммулитид палеогена Украины. Киев: Наук. думка, 1980. 140 с.
 64. Зернецкий Б.Ф., Люльева С.А. Зональная биостратиграфия эоцена Европейской части СССР. Киев: Наук. думка, 1990. 96 с.
 65. Зернецкий Б.Ф., Люльева С.А., Рябоконь Т.С. Анализ Бахчисарайского стратотипа палеогена Украины с позиции современной зональной стратиграфии. Геол. журн. 2003. № 3. С. 98-108.
 66. Зернецький Б.Ф. Біостратиграфічна (зональна) схема палеогену України за крупними форамініферами. В кн.: Проблеми стратиграфії фанерозою України. Київ, 2004. С. 114-119.
 67. Питанн я вивченн я оса дового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів Зернецький Б.Ф., Рябоконь Т.С. Регіояруси палеогену Південної України. Палеонтол. зб. 2013. № 45. С. 37-53.
 68. Зональная стратиграфия фанерозоя СССР (справочное пособие). М.: Недра, 1991. 160 с.
 69. Зональная стратиграфия фанерозоя России. Спб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 255 c.
 70. Иваник М.М., Краева Е.Я. Фораминиферы и спонгиофауна палеогеновых отложений черноморского побережья Керченского полуострова. В кн.: Ископаемая фауна и флора Украины. Киев: Наук. думка, 1983. С. 65-70.
 71. Иванова Т.А. К стратиграфии майкопских отложений южных районов Равнинного Крыма по фораминиферам. В кн.: Сучасні проблеми геологічної науки. Київ, 2003. С. 304-307.
 72. Ильин И.В. Меловые и палеогеновые десятиногие ракообразные (|Crustacea-morpha, Decapoda) западной части Северной Евразии. М.: Изд-во МГУ, 2005. 296 с.
 73. Кликушин В.Г. Палеогеновые изокриниды Крыма. Палеонтол. журн. 1977. № 3. С.109-117.
 74. Кораллова В.В., Лейе Я.Б., Панова Л.А. Спорово-пыльцевые комплексы эоценовых и олигоценовых отложений Бахчисарайского района Крыма. В кн.: Геология и рудоносность юга Украины. Днепропетровск, 1973. Вып. 6. С. 3-20.
 75. Коробков И.А. Справочник и методическое руководство по третичным моллюскам. Пластинчатожаберные. Л., 1954. 444 с.
 76. Краева Е.Я., Люльева С.А. Фораминиферы и зоны известкового нанопланктона палеогеновых отложений шельфа северо-западной части Черного моря. Изв. АН СССР. Сер. геол. 1976. № 10. С. 133-139.
 77. Краева Е.Я., Люльева С.А. О стратиграфических аналогах бодракского яруса на территории платформенной части Украины. Геол. журн. 1977. Т. 37, вып. 1. С. 62-71.
 78. Краева Е.Я., Люльева С.А. Фораминиферы и наннопланктон в пограничных слоях эоцена и олигоцена Южной Украины, их стратиграфическое, корреляционное и фациальное значение. Тектоника и стратиграфия. 1985. Вып. 26. С. 67-79.
 79. Краєва Є.Я. До мікрофауністичної характеристики розрізу олігоцену по р. Альмі (гора Кизил-Джар). Доп. АН УРСР. 1966. № 9. С. 1217-1219.
 80. Краєва Є.Я. Стратиграфічний розподіл бентосних форамініфер в еоценових та олігоценових відкладах Кримських стратотипних свердловин. Тектоніка і стратиграфія. 1972. Вип. 4. С. 91-104.
 81. Крашенинников В.А., Басов И.А. Стратиграфия палеогеновых отложений Мирового океана и корреляция с разрезами на континентах. М.: Науч. мир, 2007. 316 с. (Тр. ГИН РАН; Вып. 583).
 82. Куличенко В.Г. Фауна моллюсков палеогеновых отложений юго-западной части горного Крыма: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал.наук. Киев, 1959. 22 с.
 83. Б.Ф. Зернецький, Т.С. Рябоконь , С.А. Люльєва Лейе Я.Б. Палинологическая характеристика стратотипического разреза эоцена юга европейской части СССР. В кн.: Палинология кайнофита. М.: Наука, 1973. С. 60-64.
 84. Липман Р.Х. Новые данные о радиоляриях стратотипа палеогеновых отложений Бахчисарайского района Крыма. В кн.: Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. Днепропетровск, 1984. С. 30-40.
 85. Лыгина Е.А. Датская и эоценовая карбонатные платформы Крыма: строение и условия формирования: Автореф. дисс. … канд. геол.-минерал. наук. Москва, 2010. 24 с.
 86. Лыгина Е.А., Копаевич Л.Ф., А.М.Никишин, Шалимов И.В., Яковишина Е.В. Нижне- среднеэоценовые отложения Крымского полуострова: фациальные особенности и условия осадконакопления. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геол. 2010. № 6. С. 11-22.
 87. Мазрук Акмаль Мохамед Али. Фораминиферы и эволюция морской палеосреды в позднем эоцене на территории Крыма: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. М., 1992. 24 с. Маймин З.Л. Третичные отложения Крыма. М; Л.: Гостоптехиздат, 1951. 232 с.
 88. Мінтузова Л.Г. Детальна стратифікація палеоцен-еоценових відкладів Керченського півострова та їх кореляція з прилеглими районами Криму. В кн.: Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. Київ, 2008. С. 150-158.
 89. Мінтузова Л.Г. Біостратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Керченського півострова та прилеглих територій за форамініферами: Автореф. дис. … канд. геол. наук. Київ, 2011. 24 с.
 90. Мінтузова Л.Г., Савицька Н.А., Щелкунова С.В. Нові дані біостратиграфічних досліджень відслонення біля с. Малинівка (Бахчисарайський страторегіон). В кн.: Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. Київ., 2005. С. 140-143.
 91. Музылев Н.Г. Стратиграфия палеогена юга СССР по нанопланктону (Северный Кавказ и Крым). М.: Наука, 1980. 96 с. (Тр. ГИН; Вып. 348).
 92. Муратов М.Н., Немков Г.И. Палеогеновые отложения окрестностей Бахчисарая и их значение для стратиграфии палеогена юга СССР. В кн.: Палеогеновые отложения европейской части СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 15-23.
 93. Найдин Д.П., Беньямовский В.Н. Разрез палеогена Сувлу Кая (Крым). Стратиграфия. Геол. корреляция. 1994. Т. 2, № 3. С. 75-86.
 94. Немков Г.И. Нуммулитиды Советского Союза и их биостратиграфическое значение. М.: Наука, 1967. 318 с.
 95. Немков Г.И., Бархатова Н.Н. Нуммулиты, ассилины, оперкулины Крыма. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 148 с. (Тр. Геол. музея им. А.П. Карпинского / АН СССР; Вып. 5).
 96. Николаева И.А. Остракоды нижнего и среднего палеогена Бахчисарайского стратотипического разреза. В кн.: Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. Днепропетровск, 1978. С. 60-69.
 97. Питанн я вивченн я оса дового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів Николаева И.А. Применение остракод для зонального деления палеогена. Там же. Днепропетровск, 1982. С. 45-50.
 98. Николаева И.А. Зональные стратиграфические схемы. Палеоген. В кн.: Практическое руководство по микрофауне СССР. Т. 3. Остракоды кайнозоя. Л.: Недра, 1989. С. 207-215.
 99. Носовский М.Ф., Коненкова И.Д., Богданович Е.М. О границе эоцена и олигоцена на юге Украины. В кн.: Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. Днепропетровск, 1984. С. 82-88.
 100. Обоснование стратиграфических подразделений мезокайнозоя Украины по микрофауне / Под ред. В.Я. Дидковского. Киев: Наук. думка, 1975. 231 с.
 101. Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 312 с.
 102. Палеогеография и биогеография бассейнов Паратетиса.Ч. 1. Поздний эоцен – ранний миоцен. М.: Науч. мир, 2009. 200 с.
 103. Панова Л.А. Распределение спор и пыльцы в палеогеновых отложениях Бахчисарайского стратотипического разреза. В кн.: Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. Днепропетровск, 1978. Вып. 2. С. 69-81.
 104. Печенкина А.П. Распределение верхнеэоценовых фораминифер в бахчисарайском разрезе. В кн.: Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза. М.: Недра, 1971. С. 81-83. (Тр. ВНИИГаз; Вып. 31/39-32/40).
 105. Печенкина А.П., Мерклин Р.Л., Гончарова И.А., Амитров О.В. О комплексах фораминифер и моллюсков из олигоценовых отложений горы Кызыл-Джар (Юго-Западный Крым). В кн.: Там же. С. 85-87.
 106. Портная Е.Д. Дискоциклиниды эоценовых отложений Крыма и их биостратиграфическое значение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. 174 с.
 107. Портная Е.Д. Палеоэкологические исследования пограничных горизонтов симферопольских и бодракских отложений Бахчисарайского района Крыма (полигон учебной практики МГРИ). Изв. вузов. Геология и разведка. 1979. № 6. С. 19-22.
 108. Портнягина Л.А. Палинология олигоценовых, миоценовых и плиоценовых отложений акватории Азовского моря и Керченского полуострова. Палеонтол. сб. 1980. № 17. С. 83-87.
 109. Практическая палиностратиграфия / Под ред. Л.А.Пановой, М.В.Ошурковой, Г.М.Романовской. Л.: Недра, 1990. 348с.
 110. Практическое руководство по микрофауне. Т. 8. Фораминиферы кайнозоя. Спб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005. 324 с.
 111. Привезенцев Ю.С., Фомина Н.Л., Черепанова И.Ю. Пограничные отложения симферопольського и бодракского ярусов в районе с. Скалистое Бахчисарайского района. Изв. вузов. Геология и разведка. 1977. № 9. С. 159-161.
 112. Проснякова Л.В. Кокколитовые и фораминиферовые комплексы в верхнеэоценовых отложениях скв. 457-Серебрянская (Равнинный Крым). Палеонтол. сб. 1972. № 9, вып. 1. С. 23-25.
 113. Путеводитель экскурсии. XII Европейский микропалеонтологический коллоквиум. Ч. 1. Крым. М., 1971. 149 с.
 114. Радионова Э.П., Хохлова И.Е. Эпизоды биогенного кремненакопления в палеогене Северного Кавказа и прилегающих районов Тетической области. Стратиграфия. Геол. корреляция. 1994. Т. 2, № 5. С. 161-169.
 115. Решение коллоквиума по микропалеонтологическому обоснованию границы эоцена и олигоцена на территории юга СССР. М.: ВНИГНИ, 1970. 30 с.
 116. Решение пятнадцатого пленарного заседания палеогеновой комиссии. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. 1983. № 21. С. 42-44.
 117. Решение пятого пленарного совещания постоянной стратиграфической комиссии по палеогену СССР, посвященного проблеме ярусного деления палеогена. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и решения его постоянных стратиграфических комиссий по палеогеновым и четвертичным отложениям СССР. 1965. Вып. 6. С. 53-58.
 118. Решение седьмого пленарного совещания постоянной стратиграфической комиссии МСК по палеогену СССР, посвященного проблеме ярусного деления олигоцена. Там же. С. 73-77.
 119. Рябоконь Т.С., Обшарская Н.Н., Фиколина Л.А. Стратиграфия палеоцена–эоцена Керченского полуострова . В кн.: Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сес. Палеонт. т-ва НАН України. Київ, 2014. С. 86-87.
 120. Савицька Н.А. Нанопланктон і диноцисти середньо-верхньоеоценових відкладів платформної України: Автореф. дис. … канд. геол.-мінерал. наук. Київ, 1996. 22 с.
 121. Самойлова Р.Б. Стратиграфическое распределение фораминифер в верхнепалеогеновых отложениях р. Альмы (Крым). Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. 1946. Т. 21 (2). С. 40-5
 122. Саперсон Э.И. Распределение аномалинид (фораминиферы) в эоцене стратотипического разреза Крыма. Палеонтол. сб. 1974. № 11, вып. 2. С. 30-35.
 123. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (Унифицированная). Киев: Наук. думка, 1987. 116 с.
 124. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. Киев, 1993.
 125. Стратиграфия СССР. Палеогеновая система. М.: Недра, 1975. 524 с.
 126. Стратиграфічний кодекс України / Гол. Ред. Ю.В. Тесленко. Київ, 1997. 40 с.
 127. Стратиграфічний кодекс України. 2-е вид. / Гол. Ред. П.Ф. Гожик. Київ, 2012. 66 с.
 128. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф.Гожик. Київ: ЛОГОС, 2014. 638 с.
 129. Стратиграфія УРСР. Т. 9. Палеоген. Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. 319 с.
 130. Питанн я вивченн я оса дового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів Субботина Н.Н. Верхнеэоценовые лягениды и булиминиды юга СССР. В кн.: Микрофауна СССР. Сб. 4. Л.; М., 1953. С. 115-282с. (Тр. ВНИГРИ. Н. с.; Вып. 69).
 131. Субботина Н.Н. Микрофаунистическая характеристика верхнеэоценовых отложений окрестностей г. Бахчисарая как основа для сопоставления с разрезом в окрестностях г. Будапешта. Ann. inst. Geol. publ. Hung. 1971. Vol. LIV, fasc. 4. Рars. II. Р. 94-101.
 132. Ткачук М.А., Рожен Е.С. К вопросу стратиграфии меловых и палеогеновых отложений юго-западной части Керченского полуострова в связи с их нефтегазоносностью. Геол. журн. 1970. Т 30, вып 3. С. 135-140.
 133. Труды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. Баку: Изд-во АН АзССР, 1959. 307 с.
 134. Чекунов А.В., Веселов А.А., Гилькман А.И. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба. Киев: Наук. думка, 1976. 162 с.
 135. Шеремета В.Г. Остракоды палеогеновых отложений Украины. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1969. 273 с.
 136. Шеремета В.Г. Характерные ассоциации остракод стратотипических и других разрезов палеогена Украины. В кн.: Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза. М.: Недра, 1971. С. 87-95. (Тр.ВНИИГаз; Вып. 31/32-32/40).
 137. Шуцкая Е.К. Стратиграфия нижнего палеогена Крыма. В кн.: Геологические и геохимические исследования. М.: Гостоптехиздат, 1958. С. 107-113. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 10).
 138. Шуцкая Е.К. Стратиграфия нижнего палеогена Северного Предкавказья и Крыма. В кн.: Палеогеновые отложения юга европейской части СССР. М: Изд-во АН СССР, 1960. С. 207-228.
 139. Шуцкая Е.К. Пограничные слои эоцена и олигоцена Бахчисарайского района и описание характерных аномалинид. В кн.: Материалы по геологии и нефтегазоносности юга СССР. М., 1963. С. 174-197 (Тр. ВНИГНИ; Вып. 38).
 140. Шуцкая Е.К. Стратиграфия, фораминиферы и палеогеография нижнего палеогена Крыма, Предкавказья и западной части Средней Азии. М.: Недра, 1970. 255 с.
 141. Эндельман Л.Г. Новые виды Neoglobator (Echinidae, Holectypoida) из дания – эоцена юга СССР. Бюл. Московск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1980. Т. 55, вып. 3. С. 93-103.
 142. Beniamovski V.N., Alekseev A.S., Ovechkina M.N., Oberhänsli H. Middle to upper eocene dysoxic-anoxic Kuma Formation (northeast Peri-Tethys): Biostratigraphy and paleoenvironments. Geol. Soc. America. Spec. рaper. 2003. № 369. P. 95-111.
 143. Vandenberghe N., Hilgen F.J., Speijer R.P. The Paleogene Period. In: The Geologic Time Scale 2012 / Eds. F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. 2012, G.M. Elsevier. P. 855-921.