RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Б. Ревер

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна

Геологічна палеоокеанографія ранньоеоценового осадового комплексу Чорноморського сегменту Тетіса
В.Б. Ревер
Анотація

Встановлено основні риси осадонагромадження на території північно-західного шельфу Чорного моря і суміжних суходолів у ранньоеоценовий час. В осьовій частині басейну відбувалося осадонагромадження карбонатно-глинистих мулів зовнішнього шельфу. По його периферії були розвинені біогенні банко-рифові споруди та вздовжберегові бари. Більшу частину території займала область внутрішнього шельфу з домінуванням карбонатно-глинистих мулів у східній та теригенно-глинистих – у центральній та західній частинах басейну.

Ключові слова
седиментація; океан Тетіс; біогенні споруди; вздовжберегові бари; ранній еоцен
Повний текст
Посилання
  1. Балуховский А.Н., Буш В.А., Волков Ю.В. и др.; ред. Казьмин В.Г., Натапов Л.М. Палеогеографический атлас Северной Евразии. М.: Ин. тектоники литосферных плит. 2000. Фортунатова Н.К. Седиментологические модели карбонатных конусов выноса – новых нефтегазопоисковых объектов. Геология нефти и газа. 2007. № 2. С. 27–34.
  2. Хэллем Э. Интерпретация фаций и стратиграфическая последовательность. М: Мир. 1983. С. 238.
  3. Муромцев В.С. Диагностика континентальных и прибрежно-морских терригенных осадков по электрометрическим моделям фаций. Методы прогнозирования и закономерности размещения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа. Л, 1983. С. 7–37. (Тр. ВНИГРИ).
  4. Porębski S.I. Šrodowisko depozycyjne sukcеsij nadewaporatowej w rejone Kraków-Brztsko (Zapadlisko Przedkarpackie). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego. 1999. Vol. 168. P. 97–118.
  5. Scotese C.R., 2001. Atlas of Earth History. Paleogeogrаphy. Paleomap Project. Arlington. Texas, vol. 1, p. 52.
  6. Селли Р.Ч. Древние обстановки осадконакопления. М.: Недра. 1989. С. 293.