RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Ю.В. Черемісський

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів

Механічний вплив живих організмів на седиментогенні утворення та геохімічне середовище мінералоутворення
М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Ю.В. Черемісський
Анотація

В осадовій товщі добротівської та стебницької світ Самбірської підзони Передкарпатського прогину виявлено сліди деформацій, викликаних живими організмами. За специфікою прояву їх слід розділяти на конседиментогенні механічні та геохімічні. Ці факти ілюструють важливий момент геологічних та геохімічних процесів на шляху їх літифікації.

Ключові слова
добротівська світа; стебницька світа; механічні деформації; окисно-відновна межа
Повний текст
Посилання
  1. Вялов О. С. Стратиграфия неогеновых моласс Предкарпатского прогиба / О. С. Вялов — К.: Наукова думка, 1965. — 192 с.
  2. Гуржий Д. В. Литология моласс Предкарпатья / Д. В. Гуржий — Киев.: Наукова думка, 1969. — 202 с.
  3. Петруняк М. Д. Мінерали міді й манґану в осадових породах Карпатського регіону/ М. Д. Петруняк // Мінералогічний збірник. — 2009. — №59, — вип. 2. — С. 134–142.
  4. Пустовалов Л. В. Петрография осадочных пород / Л. В. Пустовалов — Л.: Гостоптехиздат, 1940. — 476 с.
  5. Теодорович Г. И. Учение об осадочных породах / Г. И. Теодорович — Л.: Гостоптехиздат, 1958. — 572 с.
  6. Хрущев Д. П. Литология галогенных и красноцветных формаций Предкарпатья / Д. П. Хрущев, Г. С. Компанец. — К.: Наукова думка, 1988. — 193 с.