RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

О.П. Ольштинська

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Ю.А. Тимченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Діатомові водорості голоценових відкладів прибережної частини Каркінітського сектору Чорного моря
О.П. Ольштинська, Ю.А. Тимченко
Анотація

У прибережній частині Каркінітського сектору Чорного моря трьома свердловинами розкрито нижньо- та середньоголоценові відклади різного літологічного складу. У цих горизонтах нами виявлено рештки діатомових водоростей, характерних для солонуватоводних лагун і заток, частково відокремлених від моря. Особливістю діатомової флори є домінування представників родів Campylodiscus, Surirella, Diploneis, Tryblionella у бентосі, та Paralia, Actinocyclus, Thalassiosira — у планктоні. Аналіз змін по розрізу співвідношень екологічних груп діатомей у комплексах дозволив на основі мікропалеонтологічних даних оцінити обстановки осадконакопичення, що існували у мілководній частині Каркінітської затоки у голоцені, та виявити напрямок змін умов седиментації в цій акваторії. Зміна по розрізу солонуватоводних діатомових асоціацій на нормально-морські, збільшення чисельності та різноманітності морських таксонів, особливо у планктоні, свідчать про зростання глибини та солоності води. Загалом, упродовж голоцену район дослідження характеризувався невеликою глибиною, літоральними і субліторальними умовами та періодичними коливаннями солоності води.

Ключові слова
донні осадки; осадконакопичення; діатомові водорості; голоцен; Чорне море
Повний текст
Посилання
 1. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды / Баринова С. С., Медведева Л. А., Анисимова О. В. — Тель-Авив: PiliesStudio, 2006. — 498 с.
 2. Гусляков Н. Е . Атлас диатомовых водорослей бентоса северо-западной части Черного моря и прилегающих водоемов / Гусляков Н. Е., Закордонец О. А., Герасимюк В. П. — Киев: Наук. думка, 1992. — 252 с.
 3. Диатомовый аналіз / Общая и палеоботаническая характеристика диатомовых водорослей / [Под ред. А. Н. Криштофовича]. — М.; Л., 1949. — Кн. 1. — 240 с.
 4. Диатомовый аналіз / Определитель ископаемых и современных диатомовых водорослей. Порядки Centrales и Mediales / [Под ред. А. Н. Криштофовича]. — М.; Л., 1949. — Кн. 2. — 242 с.
 5. Диатомовый анализ. Определитель ископаемых и современных диатомовых водорослей. Порядок Pennales / [Под ред. А. Н. Криштофовича]. — М.; Л., 1950. — Кн. 3. — 402 с.
 6. Жузе6. А.П. К методике технической обработки горных пород в целях диатомового анализа / Жузе А. П. // Диатомовый сборник. — Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1953. — С. 206–220.
 7. Лосева Э. И. Атлас морских плейстоценовых диатомей европейского северо-востока СССР / Э. И. Лосева. — Спб.: Наука, 1992. — 272 с.
 8. Прошкина-Лавренко А. И. Диатомовые водоросли бентоса Черного моря / А. И. Прошкина-Лавренко. — М.; Л., 1963. — 244 с.
 9. Тимченко Ю. А. Нижне-среднеголоценовые комплексы диатомей тендровско-каркинитской части шельфа Черного моря и их стратиграфическое значение / Тимченко Ю. А. // Тектоніка і стратиграфія. — 2012. — Вип. 39. — C. 137–144.
 10. Тимченко Ю. А. Соотношения экологических групп ископаемых диатомовых водорослей как инструмент реконструкций палеообстановок на шельфе Черного моря (Украина) / Тимченко Ю. А. // Актуальные проблемы современной альгологии: Тез. Докл. IV Междунар. конф. (Киев, 23–25 мая 2012 г.). — Киев, 2012. — С. 300–301.
 11. Tymchenko Yu. A. Diatom ecological groups as a tool for reconstructing Holocene coastal sedimentary environments in the North-Western shelf of the Black Sea / Tymchenko Yu. A.// At the edge of the sea: Sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary studies: INQUA SEQS 2012 Meeting (Sassari, Sardinia, Italy Sept. 26–27 2012): Programme and Abstract Book. — Sassari, 2012. — P. 93–94.
 12. Vanhoorne R., Denys L. Further paleobotanical data on the Herzeele Formation (Northen France) / Vanhoorne R., Denys L. // Bulletin de l'Association française pour l'étude du Quaternaire. — 1987. — Vol. 1. — P. 7–18.
 13. Vos P. C., De Wolf H. Diatoms as a tool for reconstructing sedimentary environments in coastal wetlands; methodological aspects / Vos P. C., De Wolf H. // Hydrobiologia. — 1993. — Vol. 296/270. — P. 285–296.
 14. Vos P. C., De Wolf H. Methodological aspects of paleoecological diatom research in coastal areas of the Netherlands / Vos P.C., De Wolf H. // Geol. Mijnbouw. — 1988. — Vol. 67. — P. 31–40.