RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.І. Полєтаєв

Інститут геологічних наук НАН України

Основні етапи еволюції внутрішньої будови деяких родів карбонових спіриферид Палеотетіса
В.І. Полєтаєв
Анотація

Простежені найважливіші зміни у будові головним чином внутрішніх структур деяких спіриферид Палеотетіса протягом карбонового часу: поява поперечних борозенок на поверхні черевної ареї; поява і розвиток васкулярної системи; редукція поля оваріальних відбитків та еволюція зубних пластин тощо. На цій основі зроблено припущення про філогенетичний зв’язок деяких родів кам’яновугільних спіриферид та розглянуто головні рубежі зміни систематичного складу спіриферид карбону Палеотетіса.

Ключові слова
еволюція; внутрішня будова; спірифериди; карбон; Палеотетіс
Повний текст
Посилання
  1. Иванова Е.А. Условия существования, образ жизни и история развития некоторых брахиопод среднего и верхнего карбона Подмосковной котловины. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 152 с. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР; Т. 21).
  2. Иванова Е.А. Введение в изучение спириферид (сравнительная морфология). – М.; Изд-во Наука. – 1971. – 104 с. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР; Т. 126).
  3. Семихатова С.В. «Группа Spirifer trigonalis Martin» в надугленосных слоях нижнего карбона Подмосковного бассейна. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР; Т. 12, вып. 3). – 175 с.
  4. Legrand-Blain M. A new genus of Carboniferous Spiriferid Brachiopod from Scotland // Palaeontology. – 1985. – Vol. 28, part 3. – P. 567-575.
  5. Treatise on Invertebrate Paleontology // Pt. H, Brachiopoda, Revised. / Ed. R. L. Kaesler. – Geol. Soc. America & Univer. Kansas Press. – 2006. – Vol. 5. – P. 1689-1937.